100 tysięcy hektarów gruntów inwestycyjnych, z tego ponad 60 tysięcy w miastach – takim potencjałem dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych. ANR poinformowała, że w 2013 roku sprzedała 1175 ha gruntów nierolnych. Ze sprzedaży Agencja uzyskała dotychczas ponad 200 mln zł.Grunty leżące w granicach miast nie wymagają odrolnienia, dzięki czemu są dostępne dla inwestorów od ręki.Jak wynika z informacji Leszka Świętochowskiego, prezesa Agencji – w ciągu pierwszego półrocza tego roku ANR sprzedała około 900 ha ziemi, uzyskując z tego tytułu 170 mln zł.Ceny gruntów są bardzo zróżnicowane w zależności od lokalizacji – od kilkuset tysięcy do nawet kilkunastu milionów złotych za hektar za najlepsze tereny inwestycyjne. ANR oprócz gruntów ma w zasobie ciągle jeszcze ponad 550 obiektów pałacowo-parkowych. Roczna sprzedaż tych nieruchomość wynosi średnio około 20.