Bardzo dobra lokalizacja sprawia, że nieruchomość o powierzchni 80 ha ma wysoki potencjał komercyjny. Na działce zlokalizowany jest zrekultywowany osadnik poflotacyjny o podstawie ok.64 ha. Wierzchołek stanowi płaską powierzchnię ok. 20 ha. Wysokość osadnika to średnio ok. 60 m. Składa się on  z budowli ziemnej w formie wzniesienia górując nad terenami sąsiednimi. Osadnik usypany jest prawie z 38 mln ton ziemi i minerałów. Proces rekultywacji terenu został przeprowadzony.Miejscowość Chrzanów należy do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działają tam takie zakłady, jak m.in. Valeo, produkującego lampy do samochodów oraz DanCake – przemysł spożywczy. Z kolei w sąsiedniej Trzebini funkcjonują strefy aktywności gospodarczej. Lokalne samorządy otwarte na współpracę z inwestorami sukcesywnie powiększają obszar objęty strefą.Cena ofertowa nieruchomości to 80 mln zł.