Jak informuje inwestor – zakup wynika ze strategii grupy, która kosekwentnie powiększa swój bank ziemi, by odgrywać istotną rolę na gdańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych.