Przedstawiono sytuację na rynku mieszkaniowym m.in. po wejściu ustawy deweloperskiej w specjalistycznej debacie przeprowadzonej przez analityków z udziałem WGN Nieruchomości, REAS, Związku Banków Polskich, Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Stosunek nadpodaży do popytu mieszkań zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców wynosi w czwartym kwartale br. średnio 29 do 1. Powyższa sytuacja na rynku mieszkaniowym utrzymuje się już trzeci rok, ale po raz pierwszy w takich proporcjach. Są to nowe wyzwania dla deweloperów i pośredników.

Według szacunków WGN na rynku mieszkaniowym w Polsce aktualnie brakuje około 650-700 tys. mieszkań (10 lat temu wg ówczesnego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast brakowało 1 mln). Jednak trudno jest oszacować dokładną liczbę brakujących mieszkań, gdyż np. liczbę bezdomnych w Polsce szacuje się na około 300 tys. osób, a wg GUS-u na koniec roku 2011 poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 2,06 mln osób.

Obecnie wg szacunków WGN wystawionych jest do sprzedaży 120-140 tys. mieszkań i apartamentów zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego, z czego około 45 % jest w fazie budowy.

 

Obecnie mieszkania przeznaczone na sprzedaż muszą być jeszcze bardziej profesjonalnie podane i „opakowane”, a najważniejsze, aby ceny były urealnione tj. bardzo zbliżone do cen transakcyjnych w danej lokalizacji i podobnym standardzie. Kupujący natomiast muszą otrzymywać kompleksową obsługę włącznie z doradztwem kredytowym.

Szczegółowo omówiono obrót na rynku nieruchomości komercyjnych w retrospektywnym okresie umacniania się WGN, jako ważnego gracza na tym rynku. W IV kwartale roku 2012 wielu inwestorów odchodzi od lokat bankowych i giełdy, inwestując w nieruchomości, które osiągnęły najniższe ceny w ostatnim 5-leciu.

Podczas Uroczystej Broker Gali zostały wręczone Specjalne Wyróżnienia dla Janiny Jakimiak z WGN Opole – 18 lat w WGN, dla Jadwigi Kubicz z WGN Słupsk -17 lat w WGN oraz dla Zdzisława Kaczmarka z WGN Ostrów Wielkopolski – 17 lat w WGN.

Konferencja odbyła się przy akceptacji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.


Leszek Michniak