W zdecydowanej większości nie są to zakupy w celach inwestycyjnych, tylko na własne potrzeby, pod budowę domu. Kupujący mają sprecyzowane wymagania, są bardziej świadomi swoich potrzeb, niż jeszcze kilka lat temu. W przypadku interesującej ich oferty, gdy cena jest zawyżona, potrafią skutecznie negocjować. Tak więc, ostateczna cena transakcyjna może być niższa od ofertowej nawet o 20%.
 
Czego poszukują kupujący
Najszybciej znajdują nabywców działki w lokalizacji objętej planem miejscowym albo choćby studium do planu. Wówczas możliwe jest wiarygodne sprawdzenie przeznaczenia sąsiednich działek i ustalenie odległości od planowanych usług uciążliwych, jak np. trasy komunikacyjne lub przemysł. W przypadku obszarów miejskich ważne są dla kupujących – w miarę bezkolizyjny i szybki dojazd do centrum, lokalizacja przy publicznej utwardzonej drodze z oświetleniem ulicznym i kanalizacją burzową. W każdym przypadku ważne są media przy granicy działki, zwłaszcza sieć wodociągowa i elektryczna. Duże znaczenie mają też właściwe proporcje i nasłonecznienie terenu, a także wielkość – w obrębie miast mogą to być działki od około 600 mkw., na obszarach pozamiejskich, gdzie niższe są ceny, preferowane są wielkości od 800 do 1400 mkw. 
 
Ceny już bardziej realne
Od stycznia 2011 roku ceny ofertowe działek budowlanych w największych miastach Polski spadły średnio o 10-15 %. Tendencja zniżkowa występuje już od 2008 roku, a najbardziej spektakularny przebieg ma na rynku gruntów inwestycyjnych, gdzie średni spadek cen w ciągu 3 ostatnich lat wyniósł 63%, tak więc ceny w tym segmencie rynku wróciły do poziomu sprzed boomu lat 2006-2007 (dane za: WGN).
Indywidualni kupujący, jak i deweloperzy poszukujący terenów pod budownictwo mieszkaniowe nie interesowali się przeszacowanymi, drogimi ofertami gruntów. Wymusiło to zmianę w postawie sprzedających, którzy po bezskutecznym kilkuletnim okresie wyczekiwania na sfinalizowanie transakcji decydują się na obniżenie drogich, wywindowanych w latach boomu cen ofertowych.
 
Okazje
Szukając tzw. okazji, warto poznać plany dotyczące urbanizacji nowych terenów – modernizacji i rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego, a przede wszystkim budowy obwodnic miejskich. Dotyczy to zarówno dużych ośrodków, jak i małych miast, zwłaszcza sąsiadujących z większymi aglomeracjami. Następnie można zorientować się jakie są tam warunki zakupu gruntu, w tym również rolnego niższej klasy. Grunt zyska na wartości, gdy zmieni się układ komunikacyjny, oraz gdy plan miejscowy zostanie zatwierdzony. Obecne przepisy prawa ułatwiają przekształcenie gruntów rolnych w budowlane, jeśli jest to zgodne z zapisami planu.
 
Małgorzata Battek