Na koniec I połowy 2012 roku całkowite zasoby powierzchni magazynowych w Polsce osiągnęły poziom ponad 7,12 mln mkw. Od stycznia do końca czerwca br. na rynek dostarczono około 290 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej.
Od początku 2012 roku popyt na powierzchnie magazynowe wykazywał tendencję wzrostową i na koniec czerwca osiągnął poziom ponad 723 tys. mkw. wynajętej powierzchni. Największy udział w rynku stanowiły nowe umowy oraz renegocjacje, odpowiednio: 52% i 34,8%. Największym zainteresowaniem wśród najemców cieszyły się: Górny Śląsk, Centralna Polska i Poznań.
Współczynnik pustostanów w porównaniu do pierwszego półrocza 2011 roku nieznacznie się obniżył (o 1,4%) i na koniec czerwca 2012 wynosił 11,5%. Najniższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Toruniu, gdzie obecnie brak jest powierzchni na wynajem, jak również w Poznaniu i na Górnym Śląsku – w obu regionach współczynnik pustostanów ukształtował się na poziomie dużo poniżej 5% .
 
W roku 2011 czynsze za powierzchnie magazynowe ustabilizowały się na większości rynków. Pierwsza połowa roku 2012 to kontynuacja tego trendu, chociaż niewielkie wzrosty czynszów odnotowano na rynkach: gdańskim, wrocławskim, poznańskim i na Górnym Śląsku.
 
Obecnie w całej Polsce w budowie znajduje się około 251 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Najwięcej buduje się na Górnym Śląsku i w Poznaniu, z kolei braki nowych inwestycji widoczne są w warszawskiej strefie I i III, w Toruniu oraz w Szczecinie.
 
To najważniejsze tezy raportu „Rynek magazynowy w Polsce”, opracowanego przez firmę Colliers International.
 
Prognozy dla rynku powierzchni magazynowych na najbliższe miesiące są obiecujące. Maciej Chmielewski, analityk Colliers powiedział: „Ze względu na ciągle rosnące zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię magazynową, obserwujemy dalszy spadek współczynnika powierzchni niewynajętych na wybranych rynkach, co z kolei może się przyczynić do wzrostu stawek czynszów. Obiekty będące aktualnie w realizacji są w przeważającej większości już wynajęte. Deweloperzy jednak nadal posiadają wiele gruntów przygotowanych pod nowe inwestycje magazynowe, które mogą odpowiedzieć na zapotrzebowanie przyszłych najemców. Spodziewamy się natomiast pewnego spowolnienia w kontekście inwestycji spekulacyjnych, na rzecz budynków typy BTS (built to suit).”źródło: Property Journal 8-9/2012