Takie wnioski płyną po analizie wyników badania preferencji potencjalnych klientów rynku mieszkaniowego, przeprowadzonego na zlecenie WGN Nieruchomości przez agencję CeBRiS. Uczestnikami badania byli mieszkańcy pięciu największych miast Polski: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Katowic, w wieku od 18 do 40 lat, czyli wieku największej aktywności zawodowej.
 
Wyniki ankiety mogą być przydatne zarówno branży deweloperskiej, jak i bankom budującym ofertę kredytów hipotecznych.


Pytanie nr 1. Czy planuje pan/pani w przyszłości do 5 lat zakup mieszkania?
Większość (63%) przebadanych osób nie jest zainteresowana nabyciem mieszkania w przeciągu najbliższych 5 lat; zakup nieruchomości planuje jedynie 37% ankietowanych.


Pytanie nr 2. Biorąc pod uwagę pana/pani sytuację materialną, jeżeli byłaby taka możliwość, czy kupiłby pan/pani mieszkanie?
Największą popularnością cieszą się mieszkania zlokalizowane w mieście. Ich zakupem zainteresowanych jest 48% badanych; 36% ankietowanych rozważa nabycie nieruchomości poza miastem w odległości do 40 km; natomiast mieszkania zlokalizowane w odległości do 80 km od miast cieszą się zainteresowaniem tylko 6,90% badanych.


Pytanie nr 3. Co musiałby zaoferować deweloper, aby wybrał pan/pani jego ofertę w mieście?
Z rozkładu uzyskanych odpowiedzi wynika, iż najlepszym sposobem na zachęcenie potencjalnego nabywcy do zakupu mieszkania w mieście może być zaoferowanie rabatu na mieszkanie w wysokości do 20% aktualnej ceny. Taką formą promocji jest zainteresowanych aż 42% ankietowanych; 22% respondentów prawdopodobnie zdecydowałoby się na zakup mieszkania w mieście także wtedy, gdyby deweloper zaproponował im rabat w wysokości 10%. Garaż w cenie mieszkania to oferta, która zwróciłaby uwagę 21% respondentów. Mimo problemów z miejscami parkingowymi w dużych miastach, argument o miejscu postojowym w cenie mieszkania przekonuje tylko 8% osób. 7% ankietowanych nie było w stanie określić, co takiego musiałby zrobić deweloper, aby przekonać ich do zakupu nieruchomości w mieście.


Pytanie nr 4. Ile musiałoby kosztować nowe mieszkanie 2-pokojowe poza miastem do 40 km od centrum, aby oferta była dla Pana/pani atrakcyjna?
41% ankietowanych mieszkańców miast zdecydowałoby się na zakup nowego 2- pokojowego mieszkania poza miastem (do 40 km), gdyby cena takiej nieruchomości stanowiła 80 - 90% ceny mieszkania w mieście. Dla 32% ankietowanych wystarczającą rekompensatą wyprowadzki z miasta byłby zakup mieszkania w cenie do 90% nieruchomości zlokalizowanej na terenie aglomeracji. W przypadku 15% respondentów cena nowego 2-pokojowego mieszkania poza miastem (do 40 km) musiałaby być niższa od porównywalnej oferty z miasta nawet o 30%. Dla 12% respondentów cena nowego mieszkania 2 – pokojowego nie będzie grała roli, jeżeli mieszkanie poza miastem będzie atrakcyjne samo w sobie.


Pytanie nr 5. Czy obecność komunikacji miejskiej/podmiejskiej ma dla pana/pani znaczenie w przypadku oferty kupna mieszkania poza miastem do 40 km?
Według 38% ankietowanych obecność komunikacji miejskiej/podmiejskiej to ważny argument w przypadku oferty kupna mieszkania poza miastem do 40 km. Jednocześnie jednak 23% respondentów uznało, że nie ma to dla nich większego znaczenia. 13% ankietowanych stwierdziło, że ma auto i połącznie z miastem za pomocą komunikacji miejskiej/podmiejskiej jest dla nich nieistotne. Co ważne, w przeprowadzonym badaniu odnotowano także 24% odpowiedzi, wskazujących na brak posiadania samochodu, ale i dla tych osób obecność węzła komunikacyjnego nie miała znaczenia, gdyż planują oni zakup własnego środka transportu w nieodległej przyszłości. 2% ankietowanych nie zajęło stanowiska w omawianej kwestii.


Pytanie nr 6. Co skłoniloby pana/panią do zakupu mieszkania (zarówno w mieście, jak i poza miastem) w pierwszej kolejności?
Najlepszym sposobem nakłonienia potencjalnego nabywcy do zakupu mieszkania (zarówno w mieście, jak i poza miastem) jest zaproponowanie mu atrakcyjnej, dostępnej oferty kredytu hipotecznego (43% wskazań). 39% ankietowanych zadeklarowało, iż to atrakcyjna cena mieszkania w pierwszej kolejności skłoniłaby ich do nabycia nieruchomości. Atrakcyjna lokalizacja oferowanego lokalu jest mniej istotna. Tylko 11% respondentów przyznało, iż dogodne położenie mieszkania to argument, który przekonałby ich do finalizacji oferty w pierwszej kolejności. 7% ankietowanych uznało, że dla nich inne kwestie, niż te w przygotowanej liście odpowiedzi, przy podejmowaniu tego typu decyzji byłyby istotne.


Badanie zostało wykonane przez agencję badań rynkowych CeBRiS na zlecenie WGN Nieruchomości w styczniu 2012 w 5 miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach za pośrednictwem metody CATI N 760 respondentów w wieku 18-40 lat.


opracowanie: Małgorzata Battek
WGN Nieruchomości