Najbardziej aktywną grupą kupujących, stanowiącą aż 60% klientów biur WGN, okazali się młodzi ludzie, w wieku pomiędzy 20 a 28 rokiem życia, którzy nabywali mieszkania w związku z rozpoczynaniem lub kontynuowaniem studiów w dużych miastach – ośrodkach akademickich. Transakcje z ich udziałem w 90% były transakcjami gotówkowymi.

Podobnie jak w poprzednim okresie, największym popytem cieszyły się mieszkania 2- i 3-pokojowe, jednak zmniejszyła się ich przeciętna powierzchnia – z 58 mkw. (IV kwartał 2011) do 55 mkw. obecnie. Zmiana ta została wymuszona przez trudniejsze do uzyskania kredyty hipoteczne. Oszczędność powierzchni nawet o 3 metry kwadratowe, przy obecnych cenach, daje zmniejszenie płatności rzędu 15-18 tysięcy złotych.

Sprzedaż mieszkań 2- i 3-pokojowych stanowiła 88% ogółu transakcji. Zdecydowanie mniej, bo 9% transakcji dotyczyło kawalerek, natomiast mieszkań 4- i 5-pokojowych tylko 3%.

W omawianym okresie udział procentowy transakcji finansowanych po części kredytem bankowym wyniósł tylko 65%, podczas gdy jeszcze w I kwartale 2012 utrzymywał się na poziomie 88,2%. Wzrosła natomiast z 18% do 21% liczba transakcji wiązanych.

Zdecydowaną przewagę, bo 72% transakcji, stanowiły zakupy mieszkań na użytek własny, a 28% w celach komercyjnych – na wynajem lub  - w mniejszym stopniu – odsprzedaż po modernizacji. W tym drugim przypadku czynnikiem decydującym o ostatecznym wyborze była lokalizacja – w dobrym punkcie miasta, blisko przystanków komunikacji publicznej lub w sąsiedztwie wyższych uczelni, a także w osiedlach z dużą ilością zieleni przy jednoczesnym rozbudowanym systemie podstawowych usług osiedlowych.
Transakcje z udziałem studentów można zaliczyć do obu tych kategorii, bo właściciel przeznacza jeden pokój dla siebie, a pozostałe do wynajęcia, najczęściej również studentom. 

Od II kwartału bieżącego roku wzrasta zainteresowanie mieszkaniami o podwyższonym standardzie i luksusowymi apartamentami. Natomiast w III kwartale odnotowano o 40% więcej tego typu transakcji, niż w poprzednim kwartale. Rynek apartamentów jest obecnie bardziej przystępny, dzięki obniżkom cen wynoszącym średnio 10,5% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Badanie WGN wykazało, że od stycznia do września 2012, średnie ceny transakcyjne mieszkań spadły w Polsce, w sześciu największych miastach o 11% na rynku wtórnym oraz 11,5% na rynku pierwotnym.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań 2-pokojowych z rynku wtórnego / pierwotnego, wrzesień-październik 2012 r.:

Warszawa     - 6105 zł/mkw. /     5900 zł/mkw.
Kraków          - 5150 zł/mkw. /     5110 zł/mkw.
Wrocław        - 4920 zł/mkw. /     4880 zł/mkw.
Gdańsk          - 4600 zł/mkw. /     4550 zł/mkw.
Poznań           - 4305 zł/mkw. /     4220 zł/mkw.
Łódź                - 3010 zł/mkw. /     2990 zł/mkw.

Trzeba tu dodać, że mieszkania z rynku pierwotnego potrzebują jeszcze nakładu inwestycyjnego średnio 20-22% wartości mieszkania, aby doprowadzić lokal ze stanu deweloperskiego do zamieszkania.


Paulina Michniak
Dział Analiz i Badania Rynku Mieszkaniowego WGN