W 2012 roku aktywność podmiotów na rynku gruntów inwestycyjnych powinna utrzymać się na stabilnym poziomie, co jak na razie potwierdza wynik z pierwszego półrocza.
Wartość transakcji rośnie, jednak nie osiągnie poziomu wartości sprzed załamania rynków. W latach 2006-2007 inwestycje warte łącznie 1 mld PLN przypadały na pojedyncze rynki regionalne.
Inwestorzy najchętniej kupują działki pod zabudowę biurową i mieszkaniową. Na takie inwestycje wydali 85% środków, 10% kupujący przeznaczyli na działki pod zabudowę handlową, a 5% pod magazyny.
Na Warszawę przypada około 80-85% zakupionych gruntów pod biura i mieszkania.
Niezmiennie obszary dobrze przygotowane pod proces inwestycyjny w zakresie możliwości technicznych, prawnych i planistycznych są wyceniane relatywnie wyżej. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym ich wartość jest dobra lokalizacja.
 
Ceny i transakcje
 
Od początku 2012 roku wartość transakcji na rynku gruntów inwestycyjnych pod nieruchomości biurowe, handlowe, mieszkaniowe sięgnęła 800 mln PLN. To 60% wydatków z całego 2011 roku, które wyniosły ok. 1,2-1,3 mld PLN.
Ceny transakcyjne w większości miast spadają. Statystycznie cena ziemi potrzebnej do wybudowania 1 mkw. powierzchni użytkowo-mieszkaniowej była w pierwszym półroczu 2012 niższa niż w 2011 roku: w Krakowie o 25%, w Poznaniu o 23%, a w Łodzi o 23%. Ziemia pod biurowce staniała najbardziej w Katowicach o 27% i we Wrocławiu o 26%.
W stosunku do 2011 roku średnie ceny transakcyjne najmniej spadły w Warszawie. Ceny działek pod zabudowę biurową spadły o 8% i pozostały na zbliżonym poziomie do lokalizacji mieszkaniowych.
Ceny gruntów pod zabudowę handlową unormowały się i wydaje się, że w najbliższych miesiącach pozostaną na stabilnym poziomie, zarówno dla terenów pod galerie jak i parki handlowe.
 
Pomimo dużej podaży, popyt na grunty inwestycyjne nie został w pełni zaspokojony, przede wszystkim z uwagi na brak nieruchomości, które spełniałyby wymagania deweloperów. Niekorzystna lokalizacja czy kształt działki, uniemożliwiające efektywne zagospodarowanie nieruchomości, stanowią główne przyczyny, dla których niektóre grunty nie podlegały obrotowi na rynku. W przypadku działek pod nieruchomości handlowe, coraz popularniejsze stają się lokalizacje w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 20 tys. Zakupione tereny w mniejszych miejscowościach przeznaczane są m.in. na małe parki handlowe.
 
„Deweloperzy nie mogą sobie pozwolić na mrożenie pieniędzy, dlatego kupują takie działki, na których mogą jak najszybciej rozpocząć budowę. Obecnie, z uwagi na mało stabilną sytuację, większość inwestycji planowana jest krótkoterminowo, co oznacza, że powinny się one rozpocząć i zakończyć w okresie do 5 lat. Jeżeli pojawiają się problemy związane z nieruchomością, które można rozwiązać w stosunkowo krótkim czasie, to zawierana jest umowa przedwstępna sprzedaży warunkowana rozwiązaniem tych problemów” – powiedział Daniel Puchalski z Działu Gruntów Inwestycyjnych Colliers International.
 
Prognozy
 
2012 rok to dobry okres na rynku gruntów inwestycyjnych. Wartość zamkniętych transakcji powinna być większa niż w roku ubiegłym.
W 2013 roku na rynku transakcji gruntami możemy zaobserwować lekkie spowolnienie w porównaniu z 2012, a na pewno dojdzie do tego w 2014 roku.
W nadchodzących miesiącach będziemy obserwować dalsze zainteresowanie gruntami przeznaczonymi pod zabudowę biurową, szczególnie w Warszawie i Wrocławiu, a także w Krakowie i Trójmieście. Nie mniejsze zapotrzebowanie będzie również na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w największych miastach, z głównym wskazaniem na stolicę.
W wyniku nowych rozwiązań prawnych (Ustawa deweloperska), które uprawomocniły się w kwietniu 2012 roku, deweloperzy mieszkaniowi rozpoczęli proces konsolidacji, jako że tylko największe i najbardziej stabilne finansowo firmy będą w stanie spełnić wymoginałożone przez ustawodawcę. W efekcie niektóre z mniejszych firm deweloperskich mogą zostać wystawione na sprzedaż lub będą szukać możliwości wspólnego przedsięwzięcia, a na rynku pojawią się nowe oferty inwestycyjne.
 
raport Colliers International
 
źródło: Property Journal 8-9/2012