Poniżej przedstawiamy wybrane formy wsparcia przewidziane w ustawie:

 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń związane z ochroną miejsc pracy:

 1. dofinansowanie do wynagrodzenia postojowego pracowników objętych przestojem ekonomicznym w związku ze spadkiem obrotów, które jest wypłacane maksymalnie przez 3 miesiące w okresie przestoju, a kwota jaką można otrzymać na jednego pracownika zatrudnionego na pełen etat to maksymalnie 1533 zł;

 2. dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów, które jest wypłacane przez maksymalnie 3 miesiące w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, a jego wysokość na jednego pracownika wynosi 2452 zł;

 3. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przyznawane na okres maksymalnie 3 miesięcy, a jego wysokość uzależniona jest od wielkości spadku obrotów;

 4. dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych;

 1. Dofinansowanie bieżących kosztów działalności:

 1. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności przyznawane na okres maksymalnie 3 miesięcy, a jego wysokość uzależniona jest o wielkości spadku obrotów;

 2. jednorazowa pożyczka do 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności - spłata pożyczki rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy od jej otrzymania, a termin jej spłaty wynosi do 12 miesięcy;

 3. wsparcie dla działalności twórczej i kulturalnej;

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorców lub osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną w postaci świadczenia z tytułu przestoju ekonomicznego w wysokości maksymalnie 2080 zł. W wypadku tego świadczenia można uzyskać je ponownie.

 1. Wybrane inne ulgi i zwolnienia związane z obciążeniami fiskalnymi:

 1. możliwość wcześniejszego rozliczenia straty;

 2. możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizn na przeciwdziałanie COVID - 19 przekazanych w 2020 r.;

 3. zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP należnych za okres od 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r.;

 4. nowe limity zwolnień przedmiotowych w podatku PIT;

 5. możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek dla „małych podatników” za miesiące marzec - grudzień 2020 r.;

 6. uprawnienie do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego;

Przyjęty został przez Sejm projekt drugiej Tarczy Antykryzysowej, rozszerzający krąg przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania ze wsparcia w związku ze stanem epidemii. Prace legislacyjne nad nową ustawą są w toku, można jednak oczekiwać, że w najbliższym czasie nowa ustawa zostanie uchwalona.

 

Prawnik WGN- adwokat Bogumiła Sipak