Unia Europejska wspiera finansowo renowację obiektów zabytkowych w wysokości od 50 do nawet 100 % poniesionych przez właściciela kosztów prac konserwatorsko-budowlanych. Warunkiem dofinansowania jest wcześniejsze wyłożenie na renowację przez inwestora własnych środków finansowych lub pochodzących z kredytu.

Decydują się na to zwykle przedsiębiorcy, którzy w zabytkowych obiektach chcą urządzić przykładowo luksusowe hotele, centra konferencyjno-hotelowe, pensjonaty, kliniki czy ośrodki spa. Nakłady zwracają się po 5-7 latach. W krajach starej Unii Europejskiej stare domy, dwory , obory, nawet kościoły od lat są chętnie kupowane i przerabiane na pensjonaty, ośrodki spa czy apartamenty na wynajem. Również w Polsce inwestorzy inwestujący w tych segmentach nieruchomości mogę uzyskiwać ogromne korzyści.

WGN News