Nowe rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie jedną hipoteką kilku wierzytelności, nawet jeśli dotyczą one różnych podmiotów. Jedynym warunkiem jest, aby wszystkie wierzytelności dotyczyły jednego przedsięwzięcia. Wówczas należy powołać administratora hipoteki, który będzie działał we własnym imieniu na rzecz wierzytelności zabezpieczonych daną hipoteką. Właściciele nieruchomości mogą wnioskować o zmniejszenie hipoteki w sytuacji gdy zabezpieczenie będzie nadmierne.

Po wygaśnięciu jednej z hipotek, na jej miejsce automatycznie „przesuwają się” następne. Od 2011 roku właściciel może samodzielnie zarządzać wolnymi miejscami, nadając priorytety poszczególnym wierzycielom. Pozwala to na negocjowanie obniżenia zadłużenia ewentualnie parametrów jego spłaty w zamian za preferencję w ustalaniu kolejności hipotek. W miejsce wygasłej hipoteki nie trzeba jednak wprowadzać którejś z aktualnych – można ustanowić nową. Na zwolnionym miejscu nie będzie jednak można ustanawiać hipoteki przymusowej – przedsiębiorcy dostają do rąk narzędzie do unikania egzekucji ze strony urzędu skarbowego czy ZUS-u. Ta zmiana jest bardzo korzystna dla klientów. W przypadku nieruchomości obciążonej wieloma hipotekami szanse na zaspokojenie ewentualnych roszczeń wierzycieli z dalszych miejsc są mniejsze, banki niechętnie będą się więc godzić na udzielanie kredytu zabezpieczonego wpisem w hipotece na miejscu innym niż pierwsze.

 Dla klientów indywidualnych ważne jest, że kupując mieszkanie od dewelopera uzyskają pewność, że nie jest ono obciążone hipotecznie.   Koszty ustanowienia hipoteki- zamiast dwóch (zwykłej i kaucyjnej) ponosimy za jedną.

 

Nowe rozwiązanie stanowi dostosowanie prawa do panujących warunków rynkowych. Oczywiście prawo nie działa wstecz, zatem zwykłe hipoteki nadal działać będą na dotychczasowych zasadach, a kaucyjne – na nowych. Jeśli jednak właściciel nieruchomości i wierzyciel wyrażą taką wolę – będzie można zmienić hipotekę zwykłą na nową.

WGN News