Samochód w firmie
Użytkowanie samochodu w firmie od 2019 roku można uznać za fundamentalną zmianę w podatkach. Koniec z kilometrówką, nowości w rozliczaniu wydatków samochodowych i limicie amortyzacji. Jednym słowem – prawdziwa rewolucja.
Po pierwsze, prywatny samochód wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej nie będzie mógł być rozliczany na zasadzie kilometrówki – w koszty wliczymy tylko 20% wydatkowanej kwoty. W przypadku samochodów firmowych używanych zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych kosztem będzie 75% ponoszonych wydatków.
100% wydatkowanej kwoty będzie można zaksięgować w koszty tylko w sytuacji, gdy samochód firmowy używany jest wyłącznie do celów służbowych i pod warunkiem, że jego przebieg będzie ewidencjonowany tak jak do celów VAT.
Po drugie, nowością będzie również limitowanie rat leasingowych w kosztach – do 150 tys. złotych dla samochodów spalinowych i hybrydowych oraz do 225 tys. złotych dla elektrycznych. Od nowego roku nie zaliczymy też w koszty całości wydatków związanych z eksploatacją leasingowanego oraz wynajmowanego pojazdu, a jedynie do 75% kwoty wydatku.

Koniec z nieopłacaniem zaliczek za grudzień
Styczeń 2019 roku będzie ostatnim, kiedy przedsiębiorca nie będzie musiał wpłacać zaliczki za grudzień pod warunkiem, że do 21 stycznia (w przyszłym roku 20. wypada w niedzielę) złoży zeznanie roczne i rozliczy się z podatku. Już od 2020 roku takiej możliwości nie będzie – złożenie zeznania będzie się wiązało z koniecznością wpłaty zaliczki za grudzień 2019 r.

Wynagrodzenie małżonka nareszcie w kosztach uzyskania przychodów
Od 1 stycznia odczuwalną dla przedsiębiorców, a szczególnie ich portfeli, zmianą w podatkach będzie możliwość wliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia współpracującego z przedsiębiorcą małżonka i jego małoletnich dzieci. Będzie to na przykład, według kodeksu pracy, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zmiana będzie także dotyczyć małżonka i małoletnich dzieci ewentualnych wspólników spółek osobowych. W ten sposób członkowie rodziny pod względem podatkowym będą tak samo traktowani jak przeciętni pracownicy.

Nowe zasady rozliczania strat z lat ubiegłych
Inną zmianą podatkową od 2019 roku będzie możliwość rozliczenia straty z lat ubiegłych na dwa sposoby – na “starych” zasadach i nowych, czyli odliczając przysługującą kwotę w ciągu 5 lat bez przekroczenia połowy kwoty w jednym roku lub odliczając całą wartość poniesionej straty w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. W tym drugim przypadku jest jeden warunek – kwota osiągniętej straty nie może przekroczyć 5 mln złotych.

Nowe zasady rozliczania bitcoinów
Spora zmiana w podatkach 2019 obejmie również kryptowaluty, które doczekały się swojej definicji w polskim prawie dopiero w lipcu 2018 roku. Co więcej, do tej pory brakowało jasnych regulacji w zakresie handlowania nimi. Wszystko zmieni się od 1 stycznia 2019, kiedy zaczną obowiązywać nowe zasady ich rozliczania. Dochód pochodzący z obrotu kryptowalutami, w tym bitcoinami, będzie podlegał opodatkowaniu w wysokości 19%, nawet w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tymczasem dochody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut za rok 2018 będą jeszcze rozliczane na zasadach ogólnych.

Pensja minimalna i stawka godzinowa w 2019
Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wyniesie 2250 zł brutto, a stawka godzinowa 14,70 zł brutto dla umów-zlecenie.
Podatek u źródła
Po przekroczeniu kwoty płatności w wysokości 2 mln złotych trzeba będzie spełnić dodatkowe wymogi formalne, aby zostać zwolnionym z zapłaty podatku u źródła lub skorzystać z jego niższej stawki.

Pożegnanie z PIT-ami, choć na razie nie dla wszystkich
W listopadzie 2018 roku prezydent podpisał ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zakłada m.in. sporą rewolucję w PIT-ach. Obok dotychczasowych papierowych i elektronicznych deklaracji pojawi się całkiem nowe rozwiązanie. Przygotowaniem rocznych zeznań podatkowych zajmie się od nowego roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która wypełni zeznanie za podatnika. Ten będzie miał wgląd do swojego PIT-u za pośrednictwem portalu podatkowego, gdzie od 15 lutego 2019 r. ma się pojawić usługa “Twój e-PIT”. Zła wiadomość jest taka, że w ten sposób swoje dochody za 2018 rok będą mogły rozliczyć tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Właściciele firm będą musieli na takie rozwiązanie poczekać do 2020 r.

JPK_VDEK zastąpi JPK-VAT
Na razie tylko sygnalizujemy, ale jeśli plany Ministerstwa Finansów zostaną zrealizowane (na chwilę obecną jest jedynie projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie), to od lipca 2019 roku pojawi się nowy, rozbudowany jednolity plik kontrolny o roboczej nazwie JPK_VDEK. JPK_VDEK ma zastąpić JPK_VAT oraz miesięczne i kwartalne deklaracje podatkowe.

 

Radca Prawny WGN - Aleksandra Jurak