Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło bezpłatny dostęp do przeglądarki ksiąg wieczystych on-line pod adresem http://ekw.ms.gov.pl. Osoba zainteresowana może sprawdzić, czy nieruchomość jest obciążona hipoteką. Z tego ułatwienia mogą korzystać wszyscy, którzy podadzą pełny numer księgi wieczystej. System umożliwia przeglądanie tylko tych ksiąg, które zostały wpisane do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Obecnie (rok 2011) znajduje się w niej ponad 12 mln ksiąg wieczystych prowadzonych przez 116 wydziałów, spośród 18,8 mln wszystkich istniejących. Dostęp internetowy ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, usprawnić procedury egzekucyjne i pracę sądów. Również pracownicy wydziałów ksiąg wieczystych będą mogli zająć się pracą merytoryczną i szybciej załatwiać wpływające wnioski interesantów.

Przeglądanie ksiąg wieczystych, znajdujących się w Centralnej Bazie Danych, możliwe jest przez Internet, po podaniu numeru księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej. 

Treść księgi wieczystej znajdującej się w Centralnej Bazie Danych można przeglądać wraz ze wzmiankami dokonanymi przez sąd. Swobodny dostęp do możliwości przeglądania ksiąg wieczystych istotnie zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Możliwe będzie, nawet w chwili podpisywania umowy zakupu nieruchomości, sprawdzenie treści jej księgi wieczystej. Jest to kolejny krok, po udostępnieniu przez Internet podstawowych informacji o podmiotach znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowych, do zapewnienia faktycznej jawności rejestrów sądowych prowadzonych w resorcie sprawiedliwości.

WGN News