Nieodpłatna pomoc prawna szerzej dostępna
Od 1 stycznia z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kogo nie stać na poniesienie kosztów takiej porady. Warunkiem będzie jedynie złożenie takiego oświadczenia. Taka możliwość cieszy się dużym zainteresowaniem - nie tylko obywateli, ale też m.in. adwokatów i radców prawnych, dla których jest to dodatkowe źródło dochodów.

Zmiany w ustawie o KRS
Podpisana już przez prezydenta ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wprowadza też ważne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Mają one zacząć obowiązywać dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja przede wszystkim:
doprecyzowuje przepisów dotyczących możliwości dołączania po 30 września br. kopii dokumentów finansowych sporządzonych w formie papierowej przed tą datą,
wyraźne wskazuje, że zgłoszenia może dokonać także pełnomocnik podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, będący adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem zagranicznym.

Ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, która ma poprawić ściągalność alimentów należnych dzieciom oraz długów od osób zobowiązanych do alimentacji, wejdzie w życie 11 stycznia 2019 roku. Umożliwi m.in. szybszy przepływ informacji o dłużnikach alimentacyjnych pomiędzy służbami i instytucjami, a komornikami sądowymi - wszystko po to, żeby komornik mógł łatwiej ustalić, czy dłużnik alimentacyjny pracuje. Nowelizacja zwiększa też sankcje nakładane na pracodawców za nielegalne zatrudnianie osób zobowiązanych do alimentacji.

Opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości
Od stycznia 2019 roku zmienią się zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Skorzystają m.in. spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku. Dodatkowo będzie też więcej czasu na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych.

Nowe zasady kontroli utrudnią prowadzenie firmy
Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadzają nowe zasady kontroli na legitymację. Łatwiej będzie również skontrolować podatnika pod jego nieobecność. Prezydent podpisał w czwartek nowelizację przepisów.

Exit tax będzie można zapłacić w ratach
Podatnicy, którzy po Nowym Roku będą przenosić swój majątek do innego państwa, zapłacą dodatkowy podatek od wyjścia, czyli tzw. exit tax. Dla większości wyniesie on 19 proc. Dodatkową daninę zapłacą także osoby fizyczne, mimo że przepisy unijne tego nie wymagają. Możliwe będzie rozłożenie na raty i zwrot podatku.

Nowe poziomy odzysku i recyklingu dla kartonów po napojach
Od stycznia 2019 roku wzrasta poziom recyklingu odpadów wielomateriałowych, czyli głównie kartonów po napojach. Przewiduje to rozporządzenie ministra środowiska. Eksperci twierdzą jednak, że wskazane w nim poziomy będę nierealne do uzyskania.

Jak remontować, by skorzystać z ulgi w 2019 roku
Od 1 stycznia 2019 r. można odliczyć nawet 53 tys. zł w ramach nowej ulgi na termomodernizację domu. Minister inwestycji przygotował wykaz materiałów i usług nią objętą. Wśród nich są urządzenia grzewcze, okna i drzwi, a także koszty demontażu pieca.

Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska mają być skuteczniejsze
Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy o krajowej sieci monitoringu środowiska i centralnym laboratorium badawczym. Natomiast już od sierpnia 2018 r. inspektorzy mogą prowadzić kontrole przez całą dobę i bez wcześniejszego zawiadomienia.

Zmiany dla spółek dopiero od 1 marca
Gdy ostatni członek zarządu spółki będzie chciał złożyć rezygnację, będzie musiał zwołać zgromadzenie wspólników. Wspólnicy będą mogli zdalnie podejmować uchwały. Takie zmiany zakłada tzw. pakiet MŚP. I choć większość jego przepisów, zwłaszcza podatkowych i z prawa pracy zaczyna obowiązywać już 1 stycznia, to te dotyczące kodeksu spółek handlowych dopiero od 1 marca.

Właściciel nieruchomości nie powstrzyma firmy przed remontem wodociągu czy linii energetycznej
Po 1 stycznia 2019 roku starosta nada rygor natychmiastowej wykonalności każdej decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości na czas usunięcia awarii czy remontu gazociągu, wodociągu, linii energetycznej. Właściciele ziemi nie będą mogli wstrzymać prac nawet wówczas, gdy zaskarżą tę decyzję.

Od nowego roku dużo drożej za mieszanie śmieci
Jeżeli nie będziemy segregować odpadów, od 1 stycznia 2019 r. zapłacimy aż cztery razy więcej, niż za śmieci posortowane. W wielu gminach pojawią się też dwa nowe pojemniki na odpady. Zostaną też wprowadzone dotkliwe sankcje za brak lub nienależyte segregowanie odpadów.

Od nowego roku znika użytkowanie wieczyste
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nastąpi z mocy prawa i będzie odpłatne. Opłatę można uiszczać w ratach przez 20 lat, tak jak obecnie za użytkowanie wieczyste. Prawo przewiduje też bonifikaty, jeżeli właściciel wniesie opłatę jednorazową. Te będą jednak zależne m.in. od decyzji samorządów.
Resort rozwoju udostępnił wzory dokumentów, które mają pomóc w realizacji ustawy przekształcającej użytkowanie wieczyste we własność. Urzędy mogą skorzystać m.in. z wzoru zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Mieszkańcom może przydać się szablon wniosku o wydanie zaświadczenia o własności lub zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty z wnioskiem o bonifikatę.

 

Radca Prawny WGN - Aleksandra Jurak