Teren przeznaczony jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Krynica Zdrój na tereny zabudowy sanatoryjno - wypoczynkowej, usług towarzyszących mieszkalnictwu, wielofunkcyjnej zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych, komercyjnych, transportu i infrastruktury technicznej. W wyniku gruntownego remontu, uzyskano wysoki standard obiektu.

 

Rafał Major  /  WGN Wieluń