Teren inwestycyjny posiada 3 bezpośrednie dostępy do drogi publicznej, w tym do drogi rangi drogi krajowej. Teren składa się z kilku działek sąsiadujących ze sobą i tworzących spójną całość. Ogólna powierzchnia wynosi 2,4 ha. Przeznaczenie-aktualna decyzja o warunkach zabudowy ustala rodzaj inwestycji:budowa budynku hali: magazynowej, hurtowni artykułów spożywczych, przemysłowych, gospodarstwa domowego, chemii gospodarczej z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. Intensywność zabudowy do 50%, maksymalna wysokość obiektu- 4 kondygnacje nadziemne, maksymalna wysokość zabudowy 15 m. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie.

Henryk Wiewiórski  /  WGN Szczecin