Będzie posiadała własne wjazdy z obwodnicy. Odległość od Warszawy ok. 78 km. Z uwagi na doskonałą logistycznie lokalizację, stan techniczny oraz uniwersalność konstrukcji, nieruchomość predysponowana jest właściwie do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej od handlu począwszy, na magazynowaniu i produkcji kończąc. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono przeznaczenie terenu: 1) Przeznaczenie podstawowe - obiekty produkcyjne, składy, magazyny, bazy postojowe środków transportu samochodowego, sprzętu budowlanego, rolniczego itp. 2) Przeznaczenie dopuszczalne - usługi oraz budynki użyteczności publicznej takie jak obsługa bankowa, handel, gastronomia, obsługa pasażerów w transporcie drogowym, poczta, telekomunikacja oraz biurowe i socjalne podmiotów gospodarczych.

W skład nieruchomości wchodzą: hala o pow. 3 036 m2, konstrukcji stalowej, dwunawowa, wysokość 6,0 m, hala o pow. 4 692 m2, konstrukcji stalowej, dwunawowa, wysokość 6,0 m budynek administracyjno - socjalny o pow. 2 985 m2 połączony bezpośrednio z halami, cztery tzw łączniki o pow. łącznej 1 297 m2 oraz dwa pawilony socjalno - biurowe o pow. 1 536 m2. Całkowita powierzchnia użytkowa oferowanych budynków wynosi 13 546 m2; powierzchnia gruntu 4 ha 9 127 m2; budynek salonu sprzedaży samochodów wraz ze stacją obsługi samochodów o pow. 872 m2.


Wojciech Merchelski / WGN Ełk