Kopalina główna - kruszywo piaszczyste. Wielkość złoża określona jest na 1,5mln ton, a miąższość złoża wynosi od 3,6m- 9,6m. Cena 5,5zł/tona. Jest to jedna z niewielu ofert w tej lokalizacji posiadająca pełną koncesję na wydobywanie kopalin.

Andrzej Gorzelańczyk  /  WGN Inowrocław