Jest uchwalony aktualny plan zagospodarowania przestrzennego o następujących zapisach dla tego terenu: funkcja dominująca-mieszkalnictwo, usługi; maksymalna wysokość zabudowy 23m, maksymalna powierzchnia zabudowy-brak warunku. Wstępna analiza możliwej do uzyskania powierzchni zabudowy w projektowanym budynku wskazuje na wielkość około 6.415 m2. Wszystkie media są przy granicy działki lub na samej działce, są zakończone i podpisane wszelkie uzgodnienia z dostawcami mediów

 Henryk Wiewiórski  /  WGN Szczecin