Można powiedzieć, iż w tych warunkach gospodarczych mijający rok był wcale niezły. Banki udzielały kredytów, chociaż zarówno ostrożność w udzielaniu (lepsza ocena zdolności i wiarygodności kredytowej), podwyższenie marż na ryzyko (zwiększenie kosztów obsługi kredytu), zmniejszenie ofert kredytów w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych, spowodowały zmniejszenie liczby udzielonych kredytów w porównaniu z latami ubiegłymi (wyjątkowo dynamicznymi). Portfele kredytów hipotecznych zwiększyły się o ok. 40 tys. nowych kredytów w 2009 r., z tego ok. 25% udzielanych jest w ramach Programu Rodzina na swoim. Właśnie ten program jest jednym z nielicznych wpływających zarówno na popyt (spore zainteresowanie kredytobiorców uzyskaniem dopłaty w wysokości ok. 20% do oprocentowania przez pierwszych 8 lat korzystania z kredytu), a także na podaż – dostosowanie oferty cenowo i strukturalnie przez deweloperów. Do pewnego stopnia ten program kreuje oczekiwany poziom elastyczności cenowej podaży i popytu. Istotne jest, aby w przyszłości jeszcze bardziej wpływał na zwiększenie dostępności mieszkań. Zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Zlikwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Jedyny program rządowy wspierający społeczne budownictwo czynszowe. Dynamika tej zmiany spowodowała, iż nie ma jeszcze ogłoszonego żadnego innego programu, co powoduje dużą niepewność w środowiskach budownictwa społecznego, a szczególnie wśród jednostek samorządu terytorialnego. Kredyt preferencyjny z KFM umożliwiał rozwiązywanie dużych problemów mieszkaniowych w wielu miastach polskich. Z tego względu rok jest społecznie trudny, ponieważ - przynajmniej z zarejestrowanego popytu na tego rodzaje mieszkania - można wnioskować, iż ok. 20 tys. rodzin byłoby chętnych na mieszkania w tej formule. A nie wiadomo jaka będzie nowa.

Bolesław Meluch
Wiceprezes  Zarządu Europejskiego Instytutu Nieruchomości
Źródło: Property Journal - Polska Giełda Nieruchomości nr 12-01/10