Miesięcznik będzie również dystrybuowany wśród akredytowanych uczestników targów i towarzyszącej im konferencji. Zamieszczając reklamę w czasopiśmie, mogą wziąć Państwo udział w tym prestiżowym wydarzeniu. Property Journal jest wydawany w języku angielskim i polskim – zalecamy przygotowanie reklamy w języku angielskim lub angielskim i polskim.

Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości!