Wicepremier przypomniał o szeregu udogodnień dla inwestorów rozpoczynających swój biznes w naszym kraju.

Wspomniał o takich instrumentach jak centra badawczo – rozwojowe czy specjalne strefy ekonomiczne. - Ministerstwo Gospodarki chce udzielać wsparcia inwestorom zagranicznym nie tylko w kontaktach z administracją, ale przede wszystkim z przedsiębiorcami w Polsce. Zależy nam na budowaniu szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego – podkreślił. Jesteśmy przekonani, że właśnie Polonia może w tym partnerstwie odegrać ogromną rolę, wykorzystując swój potencjał inwestycyjny na terenie naszego kraju. Zapewnił również, że rząd kontynuuje prace nad wzmocnieniem wsparcia dla przedsiębiorców. - Nowe propozycje obejmą z jednej strony systemy dotyczące poręczeń i gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla dużych projektów, a z drugiej strony fundusze poręczeniowe i pożyczkowe dla małych i mikro przedsiębiorstw – przypomniał.

Waldemar Pawlak wielokrotnie podkreślał, iż to właśnie rodzimi przedsiębiorcy zbudowali polski sektor bankowy. Przypomniał także o ogromnym wkładzie Ministerstwa Gospodarki w rozwój systemu informacji gospodarczej, dzięki której przedsiębiorcy mają szansę zminimalizować ryzyko w kontaktach z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Organizatorem XIII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii są Fundacja Polonia oraz Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uczestnikami corocznych spotkań są środowiska gospodarcze, przedstawiciele naczelnych władz państwowych i samorządowych oraz media. Polonijne spotkania stanowią okazję do poszukiwań nowych partnerów biznesowych, obszarów i sposobów działania na zmieniającym się rynku zarówno w skali krajowej jak i globalnej.

Źródło: Property Jornal Polska Giełda Nieruchomości 08-09/09