Zapraszamy na jednodniowe szkolenie przeznaczone dla osób działających
na rynku obrotu nieruchomościami.
Szkolenie przewidziane jest na 125 uczestników.
Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt:
WGN Nieruchomości Sp. z o.o., 50-079 Wrocław, ul. Ruska 22, Tel./fax 071 337 84 00

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami konferencyjnymi, kolacją biesiadną,
noclegiem w pokoju dwuosobowym z 8 na 9 maja (hotel SANA) śniadanie, przerwy kawowe
oraz obiad (9 maja 2009 r) wynosi 480 zł brutto.
Kwotę za udział w Konferencji należy wpłacić na konto:
WGN – Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław
PKO BP S.A. I O/CENTRUM WROCŁAW 66 1020 5226 0000 – 6302 0019 5362
w terminie do dnia 30.04.2009 r. oraz przesłać zamówienie indywidualne do Centrali WGN
faxem na numer 071 337 84 33.

Program został zarejestrowany przez Ministerstwo Infrastruktury w zestawieniu programów doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat lub zaświadczenie ze szkolenia.
Program szkolenia 8-9 maja 2009 r. POLANICA ZDRÓJ
 
PIĄTEK 8 maja
14:00 - 20:00 Przyjazd uczestników
20:00 - 240:0 Powitalna kolacja biesiadna „więcej czadu” przy akompaniamencie zespołu muzycznego
SOBOTA 9 maja
8:00 - 9:00 Śniadanie oraz rejestracja
9:00 - 9:20 Oficjalne powitanie uczestników XXVIII Kongresu Grupy WGN – Leszek Michniak, Prezes WGN
9:20 - 11:00 Efektywne zastosowanie technik i taktyk negocjacyjnych na rynku obrotu nieruchomościami cz.1 - dr Aleksander Binsztok / Binsztok & Partnerzy
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 12:05 Efektywne zastosowanie technik i taktyk negocjacyjnych na rynku obrotu nieruchomościami cz.2 - Aleksander Binsztok / Binsztok & Partnerzy
12:05 - 12:50 Sytuacja na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Modele działania agencji obrotu nieruchomościami.
Zarządzanie nieruchomościami - Dawid Kozłowski WGN Wielka Br ytania
12:50 - 13:50 Oferty na wyłączność, promocja, skuteczne techniki sprzedaży w USA - John Budz Realty Executives USA
13:50 - 14:50 Przerwa na obiad oraz wspólne zdjęcie
14:50 - 16:50 Zagadnienia prawne stosowane w szeroko pojętym obrocie nieruchomościami. Bezpieczne umowy.- Adwokat Marta Kawecka
16:50 - 17:05 Przerwa kawowa
17:05 - 17:50 Atuty biura sieciowego na rynku nieruchomości. Szczegóły zasad współpracy WGN/REI – Scott Hurlock / Dyrektor ds. rozwoju Realty Executives USA
17:50 - 19:00 Debata o rynku nieruchomości, tendencjach i zjawiskach. Rynek w USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski - John Budz Realty Executives-USA Dawid Kozłowski - WGN Wielka Brytania/ Andrzej Abrahamowicz - Niemcy/, Jacek Kolibski/ Europejski Instytut Nieruchomości, Leszek Michniak- WGN Wrocław. Moderator Włodzimierz Konarski- dziennikarz Property Journal
Program Kongresu może ulec nieznacznej zmianie, co nie spowoduje możliwości wycofania zamówienia

pobierz formularz