Ożywić popyt na rynku nieruchomości, podkreślają eksperci, mogą symptomy zakończenia okresu spowolnienia gospodarczego lub wstąpienie Polski do strefy ERM2 (poczekalnia przed euro) - ze względu na prawdopodobną zwiększoną dostępność kredytów w euro w tym czasie.

Alternatywą dla kupna może być wynajem. A ten ma być prostszy. Będzie tańszy? Resort Infrastruktury pracuje nad nowymi regulacjami rynku wynajmu mieszkań. Właściciele mieszkań nie musieliby się obawiać, że przez wiele lat nie odzyskają mieszkania, gdyby lokator, któremu je wynajmą, nie chciał się z niego wyprowadzić. Po drugie, zapłaciliby mniejszy niż dziś podatek.

Zmiany mają przynieść też korzyść lokatorom. Dzięki zmniejszeniu ryzyka związanego z wynajmem na rynku pojawi się więcej mieszkań. W efekcie - najpewniej spadną czynsze. Z kolei fiskus miałby skorzystać dzięki zarejestrowaniu w urzędach skarbowych umów najmu. Resort Iinfrastruktury ocenia, że dziś większość z nich jest zawierana na czarno. Choć podatek byłby niższy - zryczałtowany na poziomie 5 proc. to i tak do kasy państwa najprawdopodobniej wpłynęłoby więcej pieniędzy.

Także obecnie duże zainteresowanie wynajmowanymi mieszkaniami ma związek z sytuacją na rynku finansowym. Ograniczona dostępność mieszkaniowych kredytów hipotecznych powoduje, że znaczna część osób odkładało w czasie decyzję o zakupie mieszkania Największy popyt na wynajmowane mieszkania widoczny jest w dużych aglomeracjach. Stawki wynajmu lokali osiągnęły tam już dość wysoki poziom. Mniejsze miejscowości charakteryzują się z kolei bardzo małą podażą mieszkań, co w przypadku choćby niewielkiego wzrostu popytu przekłada się na dość gwałtowny wzrost kosztów wynajmu.

Sytuacja na rynku wynajmu mieszkań stabilizuje się. W dużych aglomeracjach czynsze będę utrzymywały się na podobnym poziomie, co obecnie. Niewielkie wahania uzależnione będą bardziej od rodzaju mieszkań zamieszczanych w ofertach, aniżeli od sytuacji rynkowej. Być może więksi deweloperzy skuszą się na wynajem gotowych mieszkań i zwiększą tym samym podaż na rynku wynajmu.

W obecnym numerze prezentujemy pokaźna ofertę mieszkań do wynajęcia. To dla tych, którzy jeszcze wstrzymują się z kupnem. Jeśli jednak ktoś z Państwa jest gotów do zakupu własnego lokum, jestem pewien, że też znajdzie coś dla siebie.