Wejście do skrzydeł zdobią portale, których pilastry dźwigają wielopasmowe płaskie belkowanie. W elewacji frontowej portyk zdobiony reliefem roślinnym składający się z 4. kolumn, na których spoczywa taras I p. z wysuniętym gzymsem i pełną balustradą z piaskowca. Całość zwieńczona tympanonem z kartuszem.Do tej nieruchomości zabytkowej przylega park o powierzchni 10,19 ha z zabytkowym drzewostanem. Sprzedażą pałacu zajmuje się firma WGN.