Działka leży w odległości kilkuset metrów od ścisłego centrum Starego Miasta.Modernizacja zakłada utworzenie na półhektarowym terenie kompleksu mieszkaniowo-budowlanego. Podjęte prace zostaną uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Deweloper czeka na podpisanie umowy
z Urzędem Miejskim. Prace zaczną się jeszcze w tym roku.– 7 maja podpisaliśmy protokół z przetargu. Cieszymy się bardzo, że zaakceptowano przedstawioną przez nas koncepcję. Zależało nam na pozyskaniu tego gruntu – cena, którą złożyliśmy przewyższyła cenę wywoławczą. Ponowne zagospodarowanie spichlerza jest zbieżne ze strategią, jaką kierujemy się przy realizacji inwestycji z zabytkami
na terenie. Wciąż analizujemy inne grunty w centrum Wrocławia pod kątem ich zakupu.
– powiedział Marcin Misztal, wiceprezes i2 Development.