Warto dodać, że nowy hotel mieści się częściowo w zrewitalizowanej nieruchomości zabytkowej – 100 – letnim budynku Stara Dana. Oprócz tego inwestor zrealizuje też budowę drugiego obiektu – Hanza Tower.