Obecne przeznaczenie tej nieruchomości to funkcje  usługowo-handlowe, ale budynek daje szeroki wachlarz możliwości – wykorzystania na cele: produkcyjne, magazynowe, handlowe, mieszkaniowe. W chwili obecnej przygotowana jest koncepcja przebudowy, rozbudowy i nadbudowy tej nieruchomości na funkcje usługowe całej nieruchomości, a także koncepcja na funkcje mieszkaniowe wraz z funkcją usługową w parterze nieruchomości.Cena ofertowa budynku to 3,5 mln zł. Wyłącznym agentem sprzedaży tej nieruchomości jest WGN. Szczecin to jeden z wschodzących rynków w sektorze nieruchomości komercyjnych. Dynamicznie rozwija się tu szczególnie segment magazynowy oraz biurowy.