Panattoni Europe zakończył certyfikację środowiskową magazynów AMAZON w systemie BREEAM.  Zarówno obiekt komercyjny we Wrocławskich Bielanach, jak i podpoznańskich Sadach otrzymały ocenę na poziomie VERY GOOD, co przy 100 000 m² powierzchni każdego z obiektów było dużym wyzwaniem. To dotychczas pierwsze magazyny o tak dużej powierzchni z certyfikatem BREEAM w Polsce.Kazżdy z obiektów Panattoni Europe dla firmy Amazon osiągnął ponad 123 000 m², ulokowanych na 27 ha działkach każdy. Trzecia nieruchomość komercyjna, aktualnie budowany przez Panattoni dla Amazona w Czechach, również jest w trakcie procesu certyfikacyjnego BREEAM.W magazynach dla AMAZON zastosowano inteligentny system zarządzania budynkiem (BMS), który integruje wszelkie instalacje w obiektach, czy rozwiązań środowiskowe –  jak podwyższona izolacyjność ścian i dachów, a także szczelność budynków. Ponadto, dzięki nowoczesnym instalacjom technologicznym możliwy był proces rekuperacji, czyli odzysku ciepła za pomocą wymienników obrotowych. Obiekty wyposażone są w oświetlenie LED i czujniki ruchu w strefie intensywnych zmian ruchu (pick towery), czujniki ruchu w węzłach sanitarnych, a zanieczyszczenie oświetlenia terenu poza działką zostało ograniczone. Nie zabrakło również maksymalnego ograniczenia zużycia wody, czy przewagi ogrzewania gazowego w obiekcie. Inwestorzy zadbali również o odpowiednią gospodarkę odpadami podczas budowy, a także o szeroką gamę lokalnych gatunków roślin w celu wtopienia centrów dystrybucyjnych w naturalne środowisko oraz  budki dla ptaków.