W samej Europie Środkowo-Wschodniej firma zarządzała 944 000 m2, czyli powierzchnią o 35% większą niż przed rokiem. Największy wpływ na rozwój Goodman w regionie miała Polska, gdzie portfolio Grupy osiągnęło 702 000 m2. Na pozostałe 242 000 m2 składają się nieruchomości na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. W I półroczu roku finansowego 2016, w Europie Środkowo-Wschodniej Goodman zawarł umowy najmu 77 000 m2 powierzchni magazynowej.W ciągu ostatniego półrocza, Goodman zakończył budowę 94 000 m2 powierzchni magazynowej, z czego 79 000 m2 w Polsce. Pozostałe 15 000 m2 zostało przekazane w Goodman Senec Logistics Centre na Słowacji.W Polsce Goodman oddał do użytku dwa pierwsze obiekty w nowym parku Goodman Wrocław IV Logistics Centre o łącznej powierzchni 40 000 m2. W Pomorskim Centrum Logistycznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie terminala kontenerowego DCT Gdańsk, Goodman oddał łącznie 46 800 m2 powierzchni logistycznej.W kolejnych miesiącach Goodman będzie dalej zwiększał swoje aktywa w zarządzaniu w Polsce o około 50 000 m2, na co składa się rozbudowa o 17 700 m2 centrum logistycznego dla ILS z Grupy Inter Cars.