Blackstone nabędzie również trzy nieruchomości komercyjne będące aktualnie w budowie z ok. 65.000 m kw., w Hamburgu i dwóch rumuńskich miastach, tj. Bukareszcie i Ploiesti.
Wartość portfela wszystkich wymienionych nieruchomości komercyjnych to  ok. 536 milionów euro, pomniejszona o ok. 28 milionów euro tj. koszty budowy trzech nieruchomości.Sprzedaż wymaga zgody władz antymonopolowych.Oczekuje się, że jej zamknięcie odbędzie się w pierwszym kwartale roku 2016.– Sprzedaż części logistycznej stanowi ważny krok w celu dalszego uproszczenia i optymalizacji struktury naszego portfela i pozwoli nam skupić się na naszych podstawowych kompetencjach w sektorze nieruchomości handlowych i biurowych. – wyjaśni łOliver Schumy, prezes IMMOFINANZ. „Zapowiedział, ze płynne środki uzyskane dzięki transakcji zostaną zainwestowane w rozbudowę  niemieckiego portfela nieruchomości komercyjnych , który wzrośnie do prawie200.000mkw.powierzchni najmu, tj. do ok. 40 milionów euro przychodów z najmu rocznie.