Magazyn będzie składał się z dwóch części: wysokiej – magazynowej oraz niskiej- załadunkowo-rozładunkowej. Część wysoka będzie odpowiadać 10-piętrowemu budynkowi. W chwili obecnej realizowane są prace ziemne, które potrwają do końca roku.Nowa inwestycja posiada także wymiar ekologiczny. Zastosowanie rozwiązania  pozwolą na wyeliminowanie ruchu wózków widłowych, co znacząco zmniejszy emisję spalin. Brak wózków zwiększy natomiast poziom bezpieczeństwa na magazynie.Wykonawcą inwestycji jest firma Mecalux z Gliwic. Koszt budowy magazynu wraz z towarzyszącą infrastrukturą wyniesie około 30 mln złotych.