WGN to marka, która pozwala uniknąć błędów przy otwieraniu własnego biura.

W swojej historii Grupa WGN przeprowadziła ponad 210 000 transakcji w Polsce i na rynku międzynarodowym dla ponad 420 000 klientów z ponad 80 krajów. W Grupie WGN pracuje ponad 570 agentów, doradców, ekspertów, analityków, prawników i pracowników administracyjnych. WGN to renoma, zaufanie, profesjonalizm i motto: BYCIE LIDEREM ZOBOWIĄZUJE.


W samym 2020 roku, trudnym z powodu pandemii, WGN zrealizował ponad 9400 transakcji i pośredniczył w sprzedaży nieruchomości o wartości ponad 2,5 mld PLN.  WGN na koniec roku 2020 posiadał w swojej bazie MLS - WGN  oferty nieruchomości o wartości blisko 20 mld PLN. Posiada zdecydowaną przewagę konkurencyjną na rynku, zapewniając klientom kompleksową a przede wszystkim bezpieczną obsługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i doradztwa kredytowego.

Warto zaznaczyć, że branża obrotu nieruchomościami jest jedną z nielicznych kategorii usług, która przechodzi przez pandemię w miarę bezboleśnie a od IV kwartału 2020 obroty każdego miesiąca są rekordowe pod względem wysokości.

 

Franczyzowe biuro nieruchomości WGN

to samodzielne przedsiębiorstwo (Biuro WGN) prowadzone przez Partnera przy wykorzystaniu gotowego i sprawdzonego pomysłu na pewny sukces w branży nieruchomości. Franczyzobiorca ma całkowitą swobodę działania (wielkość zespołu, wysokość wynagrodzeń dla agentów oraz wynagrodzeń prowizyjnych od klientów, terytorium działania, rodzaj segmentu nieruchomości, w którym chce się specjalizować i rodzaje umów pośrednictwa, dodatkowe usługi okołonieruchomościowe takie jak: home staging, ubezpieczenia, wycena czy deweloperstwo), przy jednoczesnym kompleksowym wsparciu Franczyzodawcy na każdym etapie wykonywania czynności pośrednictwa, jak i działalności Partnera. 

 

WGN w swoich działaniach zawsze stawia na profesjonalizm, zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa transakcji oraz wszechstronną i kompleksową obsługę klientów.

Jako sieć franczyzowa z ponad 30-letnim doświadczeniem, WGN opracował wiele innowacyjnych rozwiązań w branży nieruchomości, które pozwalają przy wysokiej skuteczności , zaoszczędzić czas a tym samym uzyskiwać wysokie przychody przy znacznie obniżonych kosztach prowadzenia działalności.

 

KONTAKT:

tel. 71 337 84 05, 601 71 05 84 

mail:  d.komarnicka@wgn.pl, wgn@wgn.pl 

 

PRZEJRZYSTE ZASADY WSPÓŁPRACY

Główną działalnością Grupy WGN jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i usługi związane z finansami.

Franczyzobiorca zatrzymuje cały wypracowany przez siebie przychód. Centrala nie ma udziału procentowego w zysku Partnera. Od Partnerów WGN pobierana jest wyłącznie stała, rozsądna miesięczna opłata.

WGN zapewnia nowym Partnerom PAKIET NA START. Nowym Partnerom i ich agentom, WGN zapewnia bezpłatne, kompleksowe szkolenia w Dziale Szkoleniowym (w formie stacjonarnej i wideokonferencji). W czasie pandemii są to głównie kompleksowe szkolenia online.

Partnerzy otrzymują know-how (w tym ponad 20 wzorów umów pośrednictwa, umowy współpracy z agentami na działalność i bez działalności, regulacje prawne, procedury w tym procedury antycovidowe, Rodo, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla pośredników w obrocie nieruchomościami itp - około 200 dokumentów) pozwalające prowadzić bezpiecznie i z sukcesem własne biuro nieruchomości, według sprawdzonego unikalnego Modelu Biznesowego WGN. Po zapoznaniu się z know- how i kompleksowych szkoleniach Partner staje się gotowy do samodzielnego prowadzenia własnego biznesu.

Centrala WGN pomaga również Partnerom na każdym etapie organizacji Biura poprzez doradztwo przy wyborze lokalu, jego aranżacji i przygotowanie projektów graficznych obrendowania biura z zewnątrz i wewnątrz.

 

 

Partner korzysta z największej bazy nieruchomości i klientów w Polsce – systemu mlsWGN opracowanego na amerykańskim systemie mls - strategicznego partnera WGN - Realty Executives International (REI). Jest to unikalny system polegający na tworzeniu wspólnej bazy danych, która pozwala na przeprowadzanie transakcji w Grupie WGN. Każde biuro finalizujące transakcję w mlsWGN, w ramach współpracy ma zagwarantowane wynagrodzenie.

Partnerów WGN w odróżnieniu od innych sieci franczyzowych nie obowiązuje zakaz działalności konkurencyjnej, po ewentualnym zakończeniu współpracy, zachowują dla siebie swoją bazę klientów i oferty nieruchomości. Średni staż biura WGN w Grupie wynosi ponad 9 lat.

 

 
WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCÓW

 

Każdy nowy Partner otrzymuje PAKIET NA START - m.in. jest zwolniony z opłat franczyzowych za pierwsze 2 miesiące, szeroką promocję nowo otwartego biura, otrzymuje profesjonalną stronę internetową własnego biura z wyszukiwarką, bezpłatne kompleksowe szkolenie dla siebie i agentów, pomoc przy rekrutacji agentów, harmonogram wdrożeniowy itp.

Nowoczesny program do obsługi biur WGN z funkcją CRM, który pozwala Partnerowi zarządzać zleceniami klientów i pracą agentów oraz daje możliwość nadzorowania pracy biura z każdego miejsca na świecie.

Wszyscy Partnerzy i ich współpracownicy mają zapewnione:

  • Regularne, bezpłatne, kompleksowe szkolenia 3-dniowe dwa razy w roku przeprowadzane przez najlepszych specjalistów z Polski i z zagranicy oraz 1-dniowe, cykliczne szkolenia w ramach Akademii Nieruchomości WGN. Dzięki temu Grupa WGN osiąga bardzo dobre wyniki sprzedażowe, kilkukrotnie wyższe niż w innych konkurencyjnych biurach. Średnio na jednego agenta przypadają  ponad 2 transakcje na miesiąc.

- Publikację wszystkich ofert nieruchomości Partnera na portalu WGN.pl (ok 2 mln wejść rocznie). Skuteczny marketing na poziomie regionalnym i globalnym (publikacja ofert Partnera na ponad 150 portalach i serwisach internetowych oraz w 2 własnych branżowych wydawnictwach).

- Rozpoznawalność marki WGN, lidera na rynku, wśród klientów jako bezpiecznej, profesjonalnej i godnej zaufania i polecenia.

- Sprawdzone i na bieżąco ulepszane narzędzia i modele zarządzania własnym biznesem - biurem oraz budowania stabilnego i kreatywnego zespołu agentów na podstawie autorskiego programu WGN.

- Przez cały okres współpracy Partner ma do dyspozycji stały help desk, tj. doradztwo prawne, wsparcie liderów - doradców ds. nieruchomości w każdym segmencie nieruchomości, w tym dedykowanego opiekuna oraz wsparcie zarządcy programu iNet.wgn.online.

- Bieżącą aktualizację wszystkich umów, dokumentów oraz procedur pod kątek zmieniających się przepisów.

- Aktualną informację o wszelkich zmianach, nowościach w tym zmiany przepisów itp. na szeroko pojętym rynku obrotu nieruchomościami w Newsletterach i urzędowym piśmie Monitorze WGN.

- Aktywne spotkania biznesowe dla dyrektorów i właścicieli biur na Konwentach Dyrektorów WGN w celu wypracowania strategii rozwoju Grupy na każdy następny okres.

- Partner ma możliwość działania bez ograniczenia terytorialnego.

 

ILE TRZEBA ZAINWESTOWAĆ?

 

Własne biuro oparte na Franczyzie WGN to pomysł na otwarcie dochodowego biznesu przy stosunkowo niskich kosztach inwestycji. Przystąpienie do Grupy WGN nie wymaga znacznego kapitału, a zwrot wkładu własnego następuje już w 3 miesiącu od rozpoczęcia działalności. Minimalna kwota inwestycji we własne biuro oscyluje w okolicach 10 - 15 tysięcy złotych. Kwota ta zawiera jednorazową opłatę startową (3 500 zł netto; jest to jedyna opłata na rzecz WGN na starcie), orientacyjne koszty marketingu lokalnego oraz pierwszych kosztów związanych z prowadzeniem działalności, jak urządzenie i obrandowanie lokalu. Nie zawiera kosztów związanych z ewentualnym remontem lokalu.

 

KONTAKT:

Dział Rozwoju Sieci Franczyzowej

WGN, ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław

tel. 71 337 84 05, 601 71 05 84

mail:  d.komarnicka@wgn.pl, wgn@wgn.pl 

 

OCZEKIWANIA od PARTNERA?

WGN poszukuje kreatywnych i przedsiębiorczych kandydatów, ludzi z pasją, nastawionych na rozwój i sukces, zarówno tych prowadzących własną firmę, jak i gotowych do otworzenia własnego biznesu. Preferowane są osoby z doświadczeniem w usługach oraz z umiejętnościami menadżerskimi.

 

Franczyzobiorcą WGN może zostać także osoba bez doświadczenia w branży nieruchomości. Dzięki know-how oraz kompleksowemu przeszkoleniu Partner otrzymuje wiedzę która pozwala mu prowadzić z powodzeniem własne biuro nieruchomości WGN.

Do Grupy WGN mogą przystąpić również agenci, pośrednicy oraz biura nieruchomości, działające już na rynku, którzy chcą pracować na własny rachunek i uzyskiwać zdecydowanie większe dochody przy mniejszych kosztach. Dodatkowym plusem jest współpraca Grupy WGN z inwestorami, właścicielami drogich nieruchomości inwestycyjnych oraz premium, w których WGN się specjalizuje.

Partnerami WGN mogą zostać także brokerzy kredytowi i ubezpieczeniowi, zarządcy nieruchomości, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Kandydaci powinni dysponować własnym lub wynajętym lokalem, o powierzchni min. 30 m2 w lokalizacji o dużym natężeniu ruchu, w ciągu komunikacyjnym, najlepiej z witryną (preferowany parter). Warunkiem niezbędnym jest możliwość zamieszczenia podświetlanej reklamy zewnętrznej (kasetonu) o powierzchni min. 3,5 m2. Z doświadczenia WGN wynika, że Partnerzy już w 3-4 roku działalności decydują się na zakup lokalu na własną działalność.

Posiadanie lokalu nie jest konieczne w dniu podpisania umowy franczyzowej.

W ostatnich trzech latach szeregi Grupy WGN powiększyły się o 29 Partnerów, w tym 14 z konkurencyjnych sieci franczyzowych. Średni staż biura w Grupie WGN wynosi ponad 9 lat, co świadczy o dużej stabilności Grupy i pełnej satysfakcji dla Partnerów.

 

 

KORZYŚCI ze WSPÓŁPRACY z GRUPĄ WGN

 

- Działalność pod rozpoznawalnym szyldem najsilniejszej polskiej marki z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku polskim i międzynarodowym.

- Sprawdzone standardy (ZJ-WGN), procedury i model prowadzenia własnego biznesu z sukcesem, wsparcie biznesowe, unikatowe narzędzia oraz pełny komplet dokumentów w Księdze Know-how WGN.

- Bezpłatne startowe szkolenia dla właścicieli biur i ich pracowników.

- Bezpłatne cykliczne szkolenia dla dyrektorów i zespołów sprzedażowych - to bezcenne spotkania pasjonatów, liderów i ekspertów oraz okazja do wymiany doświadczeń

- Udział w Konwentach Dyrektorów WGN i współudzial w wypracowaniu strategii rozwoju Grupy.

- Oszczędność w budżecie reklamowo-marketingowym, w tym udział w wynegocjowanych zniżkach i abonamentach grupowych w zewnętrznych portalach.

- Minimalizacja kosztów zakupów materiałów reklamowych.

- Możliwość praktyki / stażu w Centrali WGN.

- Pomoc w rekrutacji agentów.

- Promocja wybranych ofert w mediach społecznościowych i portalach nieruchomościowych.

- Renoma i rozpoznawalność marki pozwalają być bardziej konkurencyjnym na rynku i zdobywać najatrakcyjniejsze kontrakty.

 

 

WARTO WIEDZIEĆ

 

WGN w liczbach – I półrocze 2021:

Na rynku – ponad 30 lat.

Liczba Biur Nieruchomości i Deweloperskich WGN - 87,

Średni staż na rynku Biura WGN – ponad 9 lat.

Ilość Partnerów posiadających 2 lub więcej własnych oddziałów - 7.

Ilość biur prowadzonych już przez drugie pokolenie - 6.

Liczba zatrudnionych osób - ponad 570 w tym około 480 agentów

Szacunkowy średni staż pracy agenta w WGN – ponad 6 lat.

Ilość transakcji w I półroczu 2021 - ponad  7 300.

Ilość transakcji w historii WGN – około 210 000.

Ilość zadowolonych klientów - ponad 420 000.

Średnia ilość transakcji na 1 agenta / miesiąc – ponad 2.

Ilość wejść w I półroczu 2021 na portal WGN.pl – 1 milion.

Co 8 użytkownik portalu WGN.pl jest spoza Polski.

Własne 2 tytuły wydawnicze – „APARTAMENTY REZYDENCJE” i „INVESTMENT PROPERTIES WGN GROUP”.

Własna flota tematycznych portali Centrali i Partnerów WGN - 53.

Promocja każdej nieruchomości zgłoszonej do WGN - na portalach, serwisach i subdomenach - ponad 150.

Specjalizacja WGN - nieruchomości premium i komercyjne - 39%.

Ilość ofert na wyłączność w stosunku do całej bazy – ponad 32 %.

 

Prezentacja ofert w największej ogólnopolskiej bazie ofert MLS-WGN - system wielokrotnej wymiany ofert nieruchomości oraz informacji i współpracy pomiędzy biurami WGN.

Partnerem strategicznym Grupy WGN jest amerykański Koncern Obrotu Nieruchomościami REALTY EXECUTIVES INTERNATIONAL.

 

 

 

 

Nasze motto: 

BYCIE LIDEREM ZOBOWIĄZUJE

 

 

KONTAKT:

Dział Rozwoju Sieci Franczyzowej WGN

WGN, ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław

tel. 71 337 84 05, 601 71 05 84

mail:  d.komarnicka@wgn.pl, wgn@wgn.pl  

      ZOBACZ GALĘ 25- LECIA WGN

WGN na TARGACH NIERUCHOMOŚCI w CANNES 

WGN na TARGACH NIERUCHOMOŚCI w MONACHIUM