Cztery biurowce Business Garden Poznań uzyskały certyfikaty LEED Platinum.
 Spośród szeregu nowoczesnych rozwiązań zastosowanych w kompleksie na uwagę zasługują te, które pozwalają w sposób efektywny zarządzać poziomem zużycia wody i energii. Przede wszystkim połączenie roślinności ekstensywnej zielonych dachów oraz rosnących w ogrodzie gatunków rodzimych,doskonale przystosowanych do lokalnych warunków,nie tylko minimalizuje efekt wyspy cieplnej i przyczynia się do lokalnej różnorodności biologicznej, ale także redukuje zużycie wody do tego stopnia, że ​​nie jest potrzebny stały system nawadniania. Dodatkowo, wody opadowe zatrzymywane są na dachach porośniętych roślinnością oraz w specjalnych zbiornikach, dzięki czemu do miejskiej kanalizacji trafia ograniczona ilość deszczówki, która przy obfitych opadach powodowałaby podtopienia ulic. Ponadto, zamontowane w toaletach krany, charakteryzujące się niskim współczynnikiem przepływu, pozwalają uzyskać oszczędności ok. 6,8 mln litrów wody w skali roku.Business Garden powstaje na poznańskim Marcelinie. Kompleks, o planowanej powierzchni najmu 80 000m2,obejmować będzie dziewięć budynków biurowych. Pierwsze cztery, o powierzchni najmu 42 000m2, oddano do użytku na początku tego roku.