Obiekt był oceniany za rozwiązania techniczne zastosowane w budynku (Asset) oraz zarządzania budynkiem (Building Management). Zarówno w pierwszym jak i w drugim obszarze biurowiec uzyskał bardzo wysokie wyniki. Wyposażenie techniczne budynku Marynarska Point II zostało ocenione zgodnie z brytyjskim systemem certyfikacji na poziom Very Good, natomiast procedury zarządcze na poziomie Excellent.W 2009 roku Marynarska Point otrzymał certyfikat w systemie European GreenBuilding, w którym wykazano, że budynek zużywa o 31% mniej energii niż wymagają tego polskie normy. Certyfikat BREEAM In-Use potwierdza, że mimo upływu 7 lat od powstania obiektu budynek nadal spełnia najwyższe standardy  „Zielonego Budownictwa”.