Wcześniej zakładaliśmy, że projekty inwestycyjne będziemy realizować głównie w formule joint-venture. Dziś, kiedy mamy więcej doświadczenia, widzimy, że niektóre z nich możemy z powodzeniem prowadzić sami – powiedział Artur Lebiedziński, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Zawarte 7 sierpnia 2015 r. porozumienie rozwiązuje trzy umowy, zawarte z Grupą Hochtief, dotyczące wspólnej realizacji Projektu Świętokrzyska tj. umowę joint-venture zawartą ze spółką prawa holenderskiego Project Development Poland 3 B.V. oraz dwie umowy o zarządzanie projektem dotyczące fazy A i B projektu zawarte z Hochtief Development Poland sp. z o.o. – W chwili obecnejPHN zamierza kontynuować projekt samodzielnie. Trwają prace przygotowawcze mające na celu opracowanie optymalnej bryły dla tej wysokościowej inwestycji. Harmonogram realizacji City Tower pozostaje niezmieniony. Planujemyzakończyć pierwszy etap inwestycji w trzecim kwartale 2019 roku– powiedział Rafał Krzemień, Dyrektor Zarządzający w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.