Finalny certyfikat  jest lepszy od wstępnego ze względu na kompleksowy monitoring tzw. etapu post-construction, w którym kontroluje się zarówno uzgodnione wcześniej rozwiązania projektowe, jak również sam sposób prowadzenia placu budowy.GreenWings Offices to nieruchomość komercyjna firmy OKRE DEVELOPMENT.