W polskich miastach w ostatnich sześciu miesiącach zeszłego roku zaobserwowano stabilizację czynszów. W Warszawie średnia roczna opłata za wynajęcie 1 mkw. biura w najlepszych nieruchomościach komercyjnych w centrum wynosiła 288 euro – napisano w raporcie.Autorzy raportu dokonali też klasyfikacji rynków rynków biurowych w Europie. Wyróżnili ich 4 rodzaje:Rynki „pod presją”: obejmujące część Europy Południowej oraz wschodnią część kontynentu (Rosja, Ukraina). W 2014 roku odnotowano na nich znaczny spadek czynszów, głownie w Moskwie, Petersburgu i Kijowie. Te rynki cechuje niepewność i osłabienie gospodarcze, wzrost liczby pustostanów.Rynki „zdrowiejące”: zaliczają się do nich rynki biurowe w Hiszpanii, Irlandii i Holandii. Są to rynki korzystające z ożywienia gospodarczego i poprawy nastrojów społecznych.Rynki „stabilne”: Zaliczają się do nich tzw. niemiecka Wielka Szóstka, Paryż, część Skandynawii oraz Europa Środkowo-Wschodnia. W Niemczech czynsze wzrosły w ostatnim roku i utrzymują się na najwyższym poziomie. Pomimo niepokojących sygnałów dotyczących francuskiej gospodarki, czynsze biurowe w centrach biznesowych w Paryżu są stabilne. Prawdopodobnie stawki czynszów w Niemczech i Francji nie zmienią się w najbliższych miesiącach.Rynki „ponad krzywą”: zdominowane są przez Wielką Brytanię. Wzrost czynszów zaobserwowano w miastach i strefach takich, jak: West End (o 2,1 proc.), London City (o 8,3 proc.), Manchester (o 1,6 proc.), Birmingham (o 1,8 proc.) oraz Bristol (1,8 proc.). Zdaniem Colliers rynek najemców powierzchni biurowych na tych rynkach wciąż rośnie.Jak podaje Colliersrynek biurowy w Polsce w drugiej połowie roku był stabilny. W Warszawie średni czynsz za wynajęcie 1 mkw.  wynosił 24 euro miesięcznie za najlepsze budynki w centrum. Średnia dla biur w centrum wyniosła zaś 16 euro. W Krakowie było to odpowiednio 15,5 euro za mkw. miesięcznie i 13,7 euro. We Wrocławiu zaś 14,8 oraz 13,5 euro.