Obiekt uzyskał 90 na 100 możliwych punktów w zakresie rozwiązań ekologicznych budynku oraz wysokie noty za gospodarkę odpadami, transport, efektywność energetyczną budynku i za zarządzanie.Inwestorem obiektu jest firma Garvest, a główny najemca to Allegro.