Centrum Handlowe Bielawy z Torunia uzyskało certyfikat BREEAM In -use. W kategorii Asset Rating (Ekologiczna charakterystyka budynku) centrum otrzymało ocenę „Very good”, z kolei w kategorii Building Management (Zarządzanie obiektem) – ocenę „Excellent”.
BREEAM jest jednym z dwóch wiodących systemów wielokryterialnej certyfikacji budynków. W ramach procesu oceny inwestycji badane są: zarządzanie obiektem, zużycie wody, zużycie i emisja CO2, wpływ użytych materiałów na środowisko, zarządzanie odpadami, zdrowie i samopoczucie oraz zagospodarowanie przestrzeni.Toruńskie CH Bielawy to  nieruchomość komercyjna zarządzana  przez Apsys Polska. Strefa  potencjalnych klientów obiektu sięga 239 000 osób w promieniu 20 minut jazdy samochodem. . Na terenie centrum znajdują się największy w Toruniu hipermarket Carrefour oraz liczne butiki i punkty usługowe. Właścicielem CH Bielawy jest Aerium.