Zgodnie z rozporządzeniem 4087/88 Komisji Unii Europejskiej, franchising to umowa, w której franchisingodawca zezwala franchisingobiorcy, za bezpośrednim lub pośrednim wynagrodzeniem pieniężnym, stosować franchising, aby określone towary i usługi umiejscowić na rynku. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w usługach franchisingowych znajdować się powinny: używanie wspólnej nazwy lub znaku, jednolity wygląd lokalu bądź środka transportu, know-how udostępniony przez franchisingodawcę oraz wspieranie franchisingobiorcy w czasie trwania umowy.
Głównym powodem sukcesu franchisingu jest fakt, że daje on możliwość efektywnych i bezpiecznych sposobów prowadzenia przedsiębiorstwa, zwłaszcza w obecnych czasach wzmożonej konkurencji i wysoce postępującej globalizacji. Franchising jest korzystny zarówno dla biorcy, jak i dla dawcy usług. W przypadku franschisingodawcy jest możliwa szybka ekspansja na odległe rynki, dla franschinsobiorcy to niewątpliwa możliwość szerokiego rozwoju. Patrząc na tę kwestię ze strony konsumenta – odczuwa on także pozytywne skutki tego systemu, ponieważ może być pewien, że dokonuje zakupu usługi lub produktu znanej na rynku firmy, gwarantującej wysoką jakość, a co za tym idzie satysfakcję.
            W dzisiejszych czasach, masa przedsiębiorstw działa w oparciu o franchising. Dzięki podmiotom gospodarczym pracującym w tym systemie, można zauważyć przyrost dochodów wielu państw. W Stanach Zjednoczonych dostrzegalny jest szczególny przyrost firm franchisingowych, w Europie również regularnie podnosi się zainteresowanie tą formą działalności. Rynki azjatyckie też nie pozostają w tyle. Na polskim rynku na przestrzeni ostatnich kilku lat dostrzegalny jest rozkwit zarówno krajowych przedsiębiorstw, jak i międzynarodowych. To skutek przełomu w dziedzinie gospodarki franchisingowej.
 Podsumowując – franchising daje ogromne szanse na rozwój małym i średnim przedsiębiorstwom. Nie muszą one być już firmami nieznanymi dla większości odbiorców, mogą współtworzyć rozległą sieć marek kojarzonych na rynku krajowym i międzynarodowym.
Zatem franchising, to dobry sposób na to by małą, rodzinną firmę przekształcić w potężną instytucję o międzynarodowym zasięgu. Warto więc podjąć to wyzwanie i wejść ze swoją firmą na globalny rynek – można osiągnąć prawdziwy i spektakularny sukces, który będzie dostrzeżony zarówno przez klientów, jak i konkurencję.
 
Katarzyna Kożuch / Property Journal