WGN - największy polski koncern obrotu nieruchomościami i jeden z większych w Europie. Posiada 80 biur, w których pracuje ponad 500 doświadczonych agentów, analityków, prawników oraz doradców ds. nieruchomości, inwestycji, finansów i przedsięwzięć deweloperskich. Działa dynamicznie i z sukcesem od 21 lat. Bogata oferta nieruchomości komercyjnych i apartamentowo-rezydencjalnych zachęca do współpracy inwestorów nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Przekłada się to bezpośrednio na rekordową ilość bezpiecznie przeprowadzonych transakcji. Dzięki stabilnej pozycji rynkowej oraz zaufaniu klientów baza nieruchomości MLS-WGN prezentowana m.in.  na portalu www.wgn.pl powiększa się codziennie o kolejne kilkaset ofert. W swojej historii, Grupa WGN wykonała usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa inwestycyjnego, jak również międzynarodowego marketingu dla ponad 60 000 firm i instytucji z ponad 50 krajów. W roku 2010 WGN przeprowadził 3200 transakcji, a w I półroczu 2011 – ponad 1800 transakcji.

Pośrednictwo w nieruchomościach i kredytach zapewnia klientom kompleksową obsługę a WGN zdecydowaną przewagę konkurencyjną. Galeria zdjęć WGN:  http://wgn.pl/101.html 

 

Franczyza WGN Nieruchomości

zapewnia Partnerowi w opłacie licencyjnej:

 • korzystanie z logotypu WGN,
 • dostęp do know-how wypracowanego przez 21 lat obecności na rynku nieruchomości,
 • schematy i struktury organizacyjne bezpiecznego funkcjonowania biura nieruchomości,
 • zasady zarządzania biurem nieruchomości,
 • zasady budowania stabilnego i kreatywnego zespołu doradców,
 • zasady gromadzenia i obiegu dokumentów w biurze,
 • księgi standardów: ponad 70 dokumentów - oferty handlowe dla deweloperów, wzory umów pośrednictwa na sprzedaż, kupno, wynajem, najem z klauzulą wyłączności i bez, sprzedaż bezpośrednia, wzory umów agencyjnych dla doradców z działalnością gospodarczą i bez działalności, zasady współpracy z klientami indywidualnymi, instytucjonalnymi, itp.
 • zasady/ standardy nowoczesnego wnętrza biura WGN,
 • system identyfikacji wizualnej: znaków i logotypów, typografii dekoracyjnej, druków firmowych, akcydensów, itp.,
 • dostęp do wszystkich ofert nieruchomości w międzynarodowej bazie MLS-WGN (Multiple Listing System WGN) - systemu wielokrotnej wymiany ofert nieruchomości oraz informacji i współpracy pomiędzy biurami WGN, skupiającej około 20 tys. ofert,
 • dostęp do nowoczesnego programu iNET.wgn.online mającego opinię najlepszego w Polsce, obsługującego Oddziały WGN, system MLS WGN oraz automatyczny eksport ofert do serwisów internetowych. Ponadto program pozwala m.in. zarządzać czasem i  stopniowaniem uprawnień doradców i menadżera itp.,
 • indywidualny serwis internetowy dla franczyzobiorcy i doradców z wyszukiwarką ofert,
 • profesjonalne doradztwo i pomoc w prawidłowej ocenie pojawiających się problemów (minimalizacja ryzyka popełnienia błędów),
 • pomoc i wsparcie w wykonywaniu czynności szeroko pojętego zakresu obrotu nieruchomościami, w tym również prawną,
 • partycypacja w kosztach działań marketingowych franczyzobiorcy na rynkach lokalnych,
 • szkolenia podnoszące profesjonalizm, skuteczność i bezpieczeństwo pracy pośrednika - dofinansowanie uczestnictwa w 3 dniowych szkoleniach właścicieli Oddziałów i ich współpracowników w ramach Kongresów Szkoleniowych i Konwentów WGN organizowanych dwa razy w roku.

w opłacie na fundusz marketingowy:

 • reklama ofert nieruchomości franczyzobiorcy w czterech specjalistycznych miesięcznikach: "Magazyn Nieruchomości - Polska Zachodnia, -Polska Centralna, -Polska Południowa", "Pomorskie Nieruchomości",
 • reklama wybranych ofert nieruchomości komercyjnych i apartamentowo - rezydencjalnych franczyzobiorcy w Katalogu Nieruchomości Inwestycyjnych Grupy WGN "Properities Investment Catalogue - WGN Group” (katalog angielsko-polski),
 • reklama wybranych ofert franczyzobiorcy w "Property Journal - Polska Giełda Nieruchomości" (czasopismo angielsko-polskie),
 • promocja i reklama Grupy WGN w mediach m.in. w dziennikach np. Gazeta Wyborcza, Polska The Times, Rzeczpospolita, w wydawnictwach branżowych,
 • promocja i reklama Grupy WGN na targach ogólnopolskich i zagranicznych,
 • prezentacja eksperckich raportów i wypowiedzi franczyzobiorcy nt. rynku nieruchomości, inwestycji i finansów w prasie i na czołowych portalach,
 • umieszczanie ofert franczyzobiorcy na ponad 70 najpopularniejszych portalach w Polsce i zagranicą.

Korzyści dla franczyzobiorcy WGN:

 • rozsądny poziom inwestycji - przy przystąpieniu do Grupy WGN nie jest wymagany duży kapitał,
 • zdecydowana przewaga na rynku zwłaszcza nieruchomości komercyjnych, apartamentowo-rezydencjalnych oraz na rynku pierwotnym,
 • wielopłaszczyznowa współpraca ze strategicznym partnerem - Grupą Realty Executives USA,
 • duża skuteczność przy pozyskiwaniu ofert na wyłączność i sprzedaży bezpośredniej,
 • wysokie przychody osiągane w ramach własnego biura przy minimalnych kosztach,
 • pomoc formalno - prawna,
 • telefoniczny serwis obsługi Partnera - helpdesk,
 • dostęp do największej w Polsce aktualnej bazy ofert,
 • współpraca na zasadach partnerskich,
 • prestiż i marka WGN umożliwiająca sukces w obrocie nieruchomościami,  
 • profesjonalna reklama w Polsce i na świecie,
 • obecność na największych w Europie Targach Nieruchomości i Inwestycji, jak MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium.
 • i wiele innych.

Warunki, jakie musi spełniać potencjalny Partner:

 • działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz finansowego (opcja),
 • lokal w atrakcyjnym punkcie miasta (preferowany parter) o pow. min. 35 m2, możliwość zewnętrznego szyldu min. 3,5 m2, lokal w odległości min. 0,5 km od istniejących biur WGN,
 • licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zatrudnianie osoby z uprawnieniami na umowę agencyjną lub umowę zlecenie,
 • zawarcie umowy o współpracy gospodarczej (nabycie franczyzy) w formie aktu notarialnego (w dniu podpisania umowy następuje przeszkolenie z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wg systemu i standardu WGN, z zarządzania Biurem i doradcami oraz przekazanie know-how.
 • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z 4-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Opłaty ponoszone przez Partnera:

 • jednorazowa opłata franczyzowa - 1200 zł oraz opłata notarialna - 450 zł, powiększone o podatek VAT,
 • iesięczne: licencyjna – równowartość w złotych polskich 145 EUR + VAT, na fundusz marketingowy Grupy WGN – 320 zł + VAT.

 

WGN Kredyty (opcja dowolna) – Franczyzobiorca może w dowolnym czasie poszerzyć zakres działalności w obrocie nieruchomościami o pośrednictwo finansowe pozwalające na kompleksową obsługę klienta i znaczne zwiększenie dochodu firmy.

Umowa zawierana jest bez dodatkowych opłat. Partner dostaje dostęp do aktualnej oferty bankowej, systemu informatycznego aplikacji kredytowych, zostaje w przeszkolony w procedurze pozyskiwania kredytobiorców, udzielania kredytów bankowych i budowy zespołu doradców kredytowych.

WGN Kredyty zajmuje się kompleksową obsługą, począwszy od analizy zdolności kredytowej, poprzez wybór oferty z 20 banków, przygotowanie wniosku kredytowego i podpisaniem umowy kredytowej.

 

 

Franczyzobiorca może prowadzić biuro WGN Nieruchomości lub WGN Kredyty lub obie działalności WGN Nieruchomości - Kredyty


Kontakt
e-mail: wgn@wgn.pl, tel. +48 71 337 84 31