WGN działa aktywnie nie tylko w zakresie świadczenia usług w obrocie nieruchomościami i doradztwa kredytowego, ale także kształtowania współczesnego oblicza rynku nieruchomości - na potrzeby inwestorów z całego świata oraz na sympozja i konferencje opracowuje raporty i analizy na temat rynków lokalnych i rynku ogólnopolskiego.

Opracowania Działu Analiz Rynkowych WGN dotyczą zarówno rynku mieszkaniowego pierwotnego i wtórnego, jak i komercyjnego w sektorze biurowym, usługowym i handlowym.

Podstawowym bieżącym źródłem informacji jest aktualny zasób nieruchomości w bazie WGN-NET, największym w Polsce zbiorze ofert rynku komercyjnego i mieszkalno - apartamentowego. Analitycznej obróbce poddawane są ceny transakcyjne, korekty cen ofertowych oraz stosunek ilości kupujących /najemców do ofert sprzedaży / wynajmu.

Wyniki analiz z poszczególnych sektorów rynku otrzymywane są po zbadaniu i analizie minimum kilkuset ofert nieruchomości. Tak obszerna baza danych pozwala uzyskać rzetelną wiedzę na temat aktualnej sytuacji na rynku z danego okresu, dzięki czemu Grupa WGN odnosi na tym polu duże sukcesy.

Z efektów pracy analityków WGN, którego podstawowym zadaniem jest zbieranie, archiwizowanie i analiza informacji, korzystają: prasa, wydawnictwa, radio i telewizja. Analitycy zatrudnieni w Dziale analiz rynkowych mogą pochwalić się minimum kilkunastoletnim doświadczeniem w branży nieruchomości.

Kontakt:
Dział Analiz Rynkowych WGN
tel/fax +48 / 71 / 344-27-22, 50-079 Wrocław, ul. Ruska 22,
e-mail: wgn@wgn.pl