Istotny spadek udziału tego segmentu w łącznych przychodach operacyjnych spodziewany jest dopiero w połowie 2011 roku. GTC w najbliższym czasie nie będzie rozpoczynać nowych inwestycji mieszkaniowych na dużą skalę - poinformował w wywiadzie dla PAP Mariusz Kozłowski, członek zarządu Globe Trade Centre. Przychody z części mieszkaniowej w IV kwartale będą raczej zbliżone do tych w III kwartale. W kolejnych kwartałach nie spodziewamy się większych skoków przychodów z tego segmentu, natomiast po ukończeniu aktualnych projektów udział przychodów ze sprzedaży mieszkań w całości przychodów będzie malał - powiedział PAP Kozłowski. Zakończenie prowadzonych w tej chwili inwestycji mieszkaniowych powinno nastąpić do połowy 2011 roku - dodał. W tej chwili GTC rozpoznaje przychody z mieszkań w projektach: Sasad Resort w Budapeszcie i Rose Garden w Bukareszcie, a w najbliższym czasie rozpocznie się przekazywanie mieszkań nabywcom w projekcie Felicity w Bukareszcie.

Po zakończeniu obecnie prowadzonych projektów GTC nie planuje rozpoczynać nowych dużych projektów mieszkaniowych. Koncentrujemy się na realizacji inwestycji komercyjnych. Dlatego na razie nie planujemy rozpoczynać nowych inwestycji mieszkaniowych. Cześć projektów mieszkaniowych przekształciliśmy już na biura - powiedział Kozłowski. Jeżeli będziemy dalej budować mieszkania, to będą to pojedyncze projekty, a nie obecność na dużą skalę w tym segmencie rynku - dodał.

GTC wyda na inwestycje w 2009 roku 280-300 mln euro wobec planowanych wcześniej 450 mln euro. Spółka nie wyklucza dalszego odkupowania udziałów mniejszościowych w swoich projektach oraz dalszego ujemnego przeszacowania wartości portfela nieruchomości - poinformował w wywiadzie dla PAP Mariusz Kozłowski, członek zarządu GTC. Do tej pory w 2009 roku wydaliśmy na inwestycje 250 mln euro, myślę, że do końca roku wydamy 280-300 mln euro" - powiedział PAP Kozłowski. Wcześniej spółka planowała w 2009 roku zainwestować 450 mln euro.Znacząco zmniejszyliśmy tempo wypływu gotówki, przesunęliśmy harmonogram realizacji niektórych projektów. Spowolnienie tempa budowy spowodowało, że pieniądze są wydawane wolniej, co w obecnych czasach jest pozytywnym zjawiskiem - stwierdził. W październiku GTC odkupił od współwłaścicieli udziały w Galerii Burgas i City Gate w Bukareszcie.

Łączna wartość transakcji wyniosła 12 mln euro.Widząc pewne problemy naszych partnerów skorzystaliśmy z tej okazji i odkupiliśmy udziały w projektach po korzystnej cenie. Zakupy sfinansowaliśmy ze środków własnych - poinformował Kozłowski. Nie jest wykluczone, że będziemy w najbliższym czasie kontynuowali odkupowanie udziałów mniejszościowych w naszych projektach, ponieważ wpisuje się to w nasz plan korzystania z kryzysu i nabywania aktywów, których właściciele pilnie potrzebują gotówki"- dodał.

W najbliższym czasie GTC nie planuje ekspansji na nowe rynki. W tej chwili nie mamy planów, aby wejść na nowe rynki. Mamy po jednej inwestycji na Ukrainie i w Rosji, ale w najbliższym horyzoncie czasowym nie rozpoczniemy nowych inwestycji na tych rynkach. Rynki te są mało przejrzyste i mocno niestabilne. Skoncentrujemy się na działalności w krajach, w których działamy od wielu lat i mamy ugruntowaną pozycję - stwierdził Kozłowski.

Spółka nie planuje też sprzedawania nieruchomości z portfela. "Cały czas zgłaszają się do nas potencjalni kupujący na nasze budynki. Możemy rozpocząć z nimi rozmowy, ale nie jesteśmy pod presją sprzedaży. Widząc, że jesteśmy w dołku cyklu na rynku nieruchomości nie będziemy sprzedawać, chyba, że oferowana cena będzie satysfakcjonująca" - powiedział Kozłowski. NIEWYKLUCZONE KOLEJNE UJEMNE PRZESZACOWANIE PORTFELA NIERUCHOMOŚCI

W III kwartale 2009 roku GTC miał 32,9 mln euro straty netto, EBIT wyniósł -29,8 mln euro, a przychody 33,4 mln euro. Słabe wyniki były spowodowane ujemnym przeszacowaniem wartości nieruchomości i słabą koniunkturą na rynku nieruchomości. Znaczący spadek marży deweloperskiej uzyskiwany na projektach komercyjnych traktujemy jako przejściowe zjawisko wynikające z tego, że jesteśmy w dołku cyklu stawek czynszu i na górce stóp kapitalizacji.

Kombinacja tych zjawisk sprawia, że wycena projektów jest niższa niż w poprzednich kwartałach. Jednak wydaje nam się, że ten kwartał lub następny jest już blisko dołka wycen i przyszły rok powinien być jednak lepszy, w związku z tym kontynuujemy inwestycje w sektorze komercyjnym - powiedział Kozłowski. Z analizy i prognoz firm doradczych na rynku nieruchomości wyraźnie wynika, że przyszły rok powinien przynieść odwrócenie negatywnych trendów. Jednak w zawartych na rynku transakcjach nie widać jeszcze zmiany stóp kapitalizacji, a poziom stawek czynszowych jeszcze nie wzrasta, dlatego niewykluczone są dalsze ujemne przeszacowanie wartości nieruchomości - dodał. Jakub Rutkowski

GTC oczekuje w IV kwartale wzrostu przychodów z wynajmu powierzchni komercyjnej. Ilość oddawanej rocznie do użytku powierzchni komercyjnej w latach 2009 i 2010 ma przekroczyć 115 tys. mkw oddane w 2008 roku. Spółka planuje rozpoczęcie budowy dwóch galerii handlowych na Bałkanach - poinformował w wywiadzie dla PAP Mariusz Kozłowski, członek zarządu Globe Trade Centre. Czwarty kwartał pokaże dość spory wzrost przychodów z wynajmu, ponieważ dojdą dochody z Galerii Jurajskiej w Częstochowie oraz Centrum Biurowego Kazimierz w Krakowie, rok do roku dynamika powinna być spora - powiedział PAP Kozłowski.

W III kwartale GTC odnotował rok do roku 33-proc. wzrost przychodów z wynajmu. Poprawa przychodów jest efektem wzrostu czynszów oraz wypełnienia zbudowanych budynków. GTC ma w tej chwili w budowie około 263 tys. mkw powierzchni komercyjnej. W latach 2009-2010 zamierza rocznie oddać powierzchnię większą niż oddane w 2008 roku 115 tys. mkw. W tym roku już zostały oddane do użytku bądź będą oddane do końca roku: Centrum Biurowe Kazimierz w Krakowie, Galeria Jurajska w Częstochowie, centra handlowe Suceava i Piatra Neamt w Rumunii, część kompleksu biurowego City Gate w Bukareszcie, Platinium III w Warszawie oraz GTC Metro w Budapeszcie - powiedział Kozłowski. "Oddane w tym roku powierzchnie mogą nieznacznie przekroczyć oddane w 2008 roku 115 tys. mkw.

Myślę, że powierzchnia oddana w 2010 roku powinna być zbliżona do tegorocznej, ale ciężko mieć 100-proc. pewność, ponieważ inwestycje, których zakończenie jest planowane na koniec 2010 roku mogą się przesunąć na rok 2011 - dodał. GTC planuje rozpoczęcie budowy dwóch galerii handlowych, które mają być oddane do użytku w 2011 roku.Chcemy rozpocząć budowę centrów handlowych w Burgas w Bułgarii i Osijek w Chorwacji, będą one miały łącznie ponad 60 tys. mkw. powierzchni netto do wynajmu. Prace przygotowawcze zostały już rozpoczęte, a oddanie tych inwestycji planujemy w 2011 roku - powiedział Kozłowski.Myślę, że jeśli potwierdzą się oznaki ożywienia koniunktury, to jesteśmy gotowi rozpocząć kolejne inwestycje w 2010 roku - dodał.Jakub Rutkowski.

źródło informacji: INTERIA.PL/PAP