Rynek powierzchni biurowych

Ceny za wynajem powierzchni biurowych spadły w Warszawie o 15 proc. oraz o 8-10 proc. w innych miastach. Ponieważ najemcy zmniejszają powierzchnie swoich biur, a nawet je podnajmują, to współczynnik powierzchni niewynajętej wzrósł do 6 proc..

Właściciele budynków udzielają więcej zachęt dla najemców, poprzez:

  • wydłużenie wakacji czynszowych od 3 do 12 miesięcy,
  • zwiększenie swojego udziału finansowego w aranżowaniu powierzchni,
  • zwiększenie wysokości kontrybucji finansowej.

Dzięki temu czynsze efektywne ulegają znacznemu obniżeniu. Jest to zatem najlepszy czas dla najemców, którzy renegocjują zawarte umowy lub poszukują powierzchni do wynajęcia.

W stolicy w budynkach klasy A w Centralnym Obszarze Biznesu czynsze kształtują się na poziomie 19-26 EUR/mkw., natomiast poza COB 11-16 EUR/mkw..

- W Krakowie za wynajem biura klasy A trzeba zapłacić 14-17 EUR/mkw., co w porównaniu z II kwartałem oznacza 8 proc. spadek wysokości czynszu. Ze względu na coraz większą ilość wolnej powierzchni do wynajęcia, ilość pustostanów wzrosła do poziomu 6 proc. - czytamy w raporcie.

Z kolei w Poznaniu czynsze są o 10 proc. niższe niż w II kwartale. Stawki czynszu za wynajem biura klasy A wynoszą 14-17 EUR/mkw. Ze względu na małą podaż powierzchni biurowej, współczynnik powierzchni niewynajętej jest na poziomie 4 proc..

Rynek powierzchni handlowych

W Polsce III kwartał 2009 roku nie przyniósł zmian czynszów zarówno przy głównych ulicach handlowych, jak i w galeriach handlowych. Ceny najmu nadal utrzymują się na stabilnym poziomie.

- Zwiększa się jedynie różnica pomiędzy czynszem ofertowym a efektywnym, poprzez stosowanie zachęt pozaczynszowych, tj.: wakacje czynszowe, partycypacja w kosztach aranżacji lokalu - podkreślają autorzy opracowania.

W III kwartale stawki czynszów przy głównych ulicach kształtowały się na poziomie 40 - 85 EUR/mkw. (za lokale o powierzchni 100 mkw.). Podobna sytuacja jest w centrach handlowych, gdzie za najlepsze lokale średniej wielkości trzeba zapłacić od 50 do 85 EUR/mkw..

Wskaźnik pustostanów jest na poziomie 1 proc., co potwierdza duży popyt na powierzchnie w centrach handlowych.

W Krakowie stawki czynszów za lokale o powierzchni około 100mkw., przy głównych ulicach są niższe niż w stolicy i utrzymują się na poziomie 35-75 EUR/mkw.. Podobnie sytuacja prezentuje się w galeriach handlowych, gdzie ceny za najlepsze lokale wynoszą 35-50 EUR/mkw.. Warto zauważyć, że wskaźnik pustostanów nadal jest niski i kształtuje się na poziomie 0-1,5 proc..

Z kolei w Poznaniu czynsze przy głównych ulicach handlowych mieszczą się w widełkach od 30 do 60 EUR/mkw.. Natomiast za najlepsze lokale w galeriach handlowych trzeba zapłacić 30-45 EUR/mkw.. Nadmierna ekspansja zmusiła firmy do likwidacji części punktów sprzedaży lub ogłoszenia upadłości, co spowodowało wzrost pustostanów do ponad 2 proc..

Rynek nieruchomości inwestycyjnych

Jak zauważają autorzy opracowania III kwartał był czasem spokoju na rynkach inwestycyjnych. Mimo to zauważany jest powrót inwestorów na rynki nieruchomości komercyjnych.

- Głównym powodem zwiększenia zainteresowania rynkiem jest polepszanie się sytuacji związanej z uzyskaniem kredytów inwestycyjnych. Mimo ciągle występujących trudności z uzyskaniem finansowania banki coraz chętniej udzielają kredytów na dobrze zaplanowane i gwarantujące odpowiednią stopę zwrotu inwestycje - czytamy w raporcie.

Stopień kapitalizacji w sektorze biurowym w Warszawie wynosi od 6,50 proc. do 7,20 proc., w Krakowie od 7,10 proc. do 8,40 proc., a w Poznaniu od 7,30 proc. do 7,90 proc.. Natomiast w przypadku sektora handlowego kształtuje się to na poziomie od 7 proc. do 8,50 proc. w Warszawie, od 7 proc. do 9 proc. w Krakowie i od 8,50 proc. do 9,80 proc. w Poznaniu.

Czynsze w biurach w dół, w sklepach bez zmian