Według badania, 66 proc. Polaków twierdzi, że warto oszczędzać, by w przyszłości żyło się lepiej. 21 proc. respondentów jest zdania, że oszczędzanie nie ma sensu i lepiej wydawać pieniądze na życie.

21 proc. badanych ocenia, że Polacy są oszczędni, a według 28 proc. jesteśmy rozrzutni. Autorzy raportu podkreślają, że wiek, wykształcenie oraz dochód rodzinny mają wpływ na sposób gospodarowania pieniędzmi. Osoby zamożniejsze częściej wskazują inwestowanie w ziemię, natomiast zagrożone ubóstwem (mieszkańcy wsi, osoby starsze, mniej wykształcone) trzymają oszczędności w domu.

Według 15 proc. respondentów, najbezpieczniejszym sposobem oszczędzania jest inwestowanie w nieruchomości i ziemię. Po 12 proc. Polaków wymienia terminową lokatę złotową oraz trzymanie gotówki w domu. W dalszej kolejności znalazło się konto osobiste (9 proc. badanych), konto oszczędnościowe (7 proc.) oraz obligacje Skarbu Państwa (6 proc.).

Informacje o oszczędzaniu Polacy zdobywają od znajomych i rodziny (20 proc. badanych), z reklam (17 proc.), z mediów (9 proc.), z materiałów instytucji finansowych (7 proc.) oraz od pracowników tych instytucji (7 proc.). Jednak ponad połowa z nas przy wyborze sposobu oszczędzania kieruje się własną intuicją.

W kwestiach związanych z inwestowaniem i oszczędzaniem najbardziej ufamy rodzinie i znajomym (38 proc. respondentów), pracownikom banku (11 proc.) oraz ekspertom występującym w mediach (2 proc.). Nikomu nie ufa w tych sprawach 39 proc. badanych.

12 proc. Polaków deklaruje, że często zastanawia się nad tym, w jaki sposób zwiększyć swoją emeryturę w przyszłości. Dotyczy to głównie osób poniżej 59. roku życia, z wykształceniem średnim lub wyższym oraz mieszkańców dużych miast. 28 proc. respondentów nie interesuje się zwiększeniem swojej emerytury.

35 proc. Polaków twierdzi, że zawirowania na rynkach finansowych nie mają żadnego wpływu na wysokość ich oszczędności, zaś 37 proc. respondentów uważa, że wpłyną one raczej negatywnie.

14 proc. badanych zaoszczędziłoby na ubraniu i butach, gdyby pogorszyła się ich sytuacja finansowa. 12 proc. Polaków zrezygnowałoby w takiej sytuacji z zakupu gazet, książek czy biletów do kina i teatru, a 11 proc. - z wydatków na sport i rekreację.

Badanie "Postawy Polaków wobec oszczędzania" zostało przeprowadzone we wrześniu tego roku przez Pentor Research International na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, w ramach akcji Tydzień dla Oszczędzania 2009. W badaniu wzięło udział 1000 osób powyżej 15. roku życia.

źródło informacji: INTERIA.PL/PAP