Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,9% (5,2% we wrześniu br. i 5,5% w październiku 2008 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją ze strony innych firm (64% badanych przedsiębiorstw w październiku, 62% we wrześniu br. wobec 51% w październiku 2008 r.) oraz kosztami zatrudnienia (51% w październiku, 53% we wrześniu br. wobec 60% przed rokiem). W porównaniu z październikiem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem (z 22% do 45% w październiku i we wrześniu br.), trudnościami z uzyskaniem kredytów (z 7% do 15% w październiku i we wrześniu br.) oraz konkurencją ze strony innych firm, natomiast zmalało – barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 49% do 21% w październiku i we wrześniu br.) oraz kosztami materiałów (z 36% do 26% w październiku i we wrześniu br.).


inwestycje.pl