Dzięki temu możliwa będzie restrukturyzacja spółki, co pozwoli na zakończenie rozpoczętych przez nią projektów deweloperskich.Triton przejmuje