W przypadku krótkoterminowych kredytów dla przedsiębiorców banki spodziewają się, że w IV kwartale nastąpi niewielkie złagodzenie kryteriów ich przyznawania, zarówno dla dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

Dalsze zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych zapowiada 11 proc. banków. Większość banków nie planuje jednak zmian w polityce kredytowej, a pojedyncze banki zapowiadają nieznaczne złagodzenie kryteriów i warunków kredytu. Blisko połowa banków przewiduje wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe.

Banki oczekują w IV kwartale 2009 r. dalszego zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Oczekiwania takie ma około 40 proc. banków, przy czym 9 proc. przewiduje, że znacznie zaostrzy politykę kredytową.

Z ankiety wynika, że w III kwartale banki po raz kolejny zaostrzyły politykę kredytową we wszystkich segmentach rynku.

- W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych skala zaostrzenia kryteriów i warunków była jednak istotnie mniejsza niż w poprzednich kwartałach - napisano w raporcie.

- Natomiast w segmencie kredytów konsumpcyjnych, które zwykle związane są z wyższym ryzykiem, banki zaostrzyły politykę kredytową w wysokim stopniu - dodano.

Około jedna czwarta banków zaostrzyło kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, a w segmencie kredytów konsumpcyjnych kryteria zaostrzyło około dwie trzecie banków.

W segmencie kredytów dla przedsiębiorstw zaostrzenie kryteriów w mniejszym stopniu dotyczyło kredytów dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw zaostrzenie kryteriów było powszechniejsze i dotyczyło w większym stopniu kredytów długoterminowych niż krótkoterminowych.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie września i października 2009 r. wśród 30 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 83,5 proc.

PAP